Skapa en kurs med oss

Sjukvården behöver mer av utbildning, professionella communitys och utbyte av kunskap. Vill du vara med och sprida kunskap och förbättra vården? Vill du vara med och bygga online-utbildningar och få del av all den utveckling av kunskap som sker när deltagarna blir medskapare online?

Medster letar ständigt efter utbildningsintresserad Hälso- och sjukvårdspersonal. Är det kanske du som ska bli nästa person att skapa en populär onlinekurs? Vi hjälper dig att producera och distribuera onlinekurser. Vi hjälper till med allt från pedagogisk planering, eventuell LIPUS-certifiering, marknadsföring och betalningslösning. Vill du först gå en kurs om att skapa en kurs? Det har vi såklart ordnat här. 

En online-kurs betraktas juridiskt som en lärobok. De flesta institutioner och privata vårdinrättningar har vana vid att låta sina medarbetare medverka som författare eller redaktörer vid produktion av läroböcker. Hör efter med din närmsta chef vad som gäller hos er.

Medster har rollen som ett klassiskt läroboksförlag som står för teknik, layout, distribution och marknadsföring. Precis som hos ett bokförlag får du som författare en royalty per såld kurs. Samma sak gäller om ni är en privat vårdinrättning eller en institution som vill producera en kurs på Medsters portal.

Tveka inte på att kontakta oss för vidare diskussioner!

Via e-post info@medster.se, eller telefon till John Terlinder; 0736-496302.