Skapa en kurs med oss

Sjukvården behöver mer av utbildning, professionella communitys och utbyte av kunskap. Vill du vara med och sprida kunskap och förbättra vården? Vill du vara med och bygga online-utbildningar och få del av all den utveckling av kunskap som sker när deltagarna blir medskapare online?

Medster letar ständigt efter utbildningsintresserad Hälso- och sjukvårdspersonal. Är det kanske du som ska bli nästa person att skapa en populär onlinekurs? Vi hjälper dig att producera och distribuera onlinekurser. Vi hjälper till med allt från pedagogisk planering, eventuell LIPUS-certifiering, marknadsföring och betalningslösning.

En online-kurs betraktas juridiskt som en lärobok. De flesta institutioner och privata vårdinrättningar har vana vid att låta sina medarbetare medverka som författare eller redaktörer vid produktion av läroböcker.

Medster har rollen som ett klassiskt läroboksförlag som står för teknik, layout, distribution och marknadsföring. Precis som hos ett bokförlag får du som författare en royalty per såld kurs. Om du representerar en privat vårdinrättning eller en institution och ni som institution vill producera en kurs med Medsters hjälp och använda Medsters portal gäller samma huvudförhållande – din organisation får en Royalty per såld kursplats.

Om du vill skapa en kurs med oss erbjuder vi  därmed två huvudsakliga alternativ:

1. Medster gör tillsammans med dig upp med din arbetsgivare upp om ett pris för produktion av kursen, som sedan får användas fritt av din organisation. Eventuell merförsäljning utanför din organisation ger en royalty till din organisation. Alternativt gör Medster och din arbetsgivare upp om att Medster tar hela produktionskostnaden och risken, men att din arbetsgivare får köpa in kursen när den är klar till ett rabatterat pris.

2. Medster träffar ett avtal direkt med dig där du får en royalty per kursdeltagare. Du måste då ha fått uppdraget godkänt av din närmsta chef som en godkänd bisyssla.

Tveka inte på att kontakta oss för vidare diskussioner!

Via e-post info@medster.se, eller telefon till John Terlinder; 0736-496302.