Broken links quiz

Broken links - Quiz

Data
postid post_content
946

Tips: Titta i BHV-rikshandboken om språk

4261

Tips: Titta i BHV-rikshandboken om språk

4341

Tips: Titta i BHV-rikshandboken om språk

4411

Tips: Titta i BHV-rikshandboken om språk

4493

Tips: Titta i BHV-rikshandboken om språk

5265

Du har stegat igenom processen med att skapa en kurs med oss. Känner du dig redo? Eller lite halv-redo? Börja med att höra av dig till oss på info@medster.se / +46 736 496 302 så guidar vi dig igenom allt du behöver veta!

5583

På tillväxtkurvor.se finns de svenska tillväxtkurvorna i pdf-format fritt för användning. Skriv gärna ut och rita in måttuppgifterna i fallen på kurvorna. En kurva säger som bekant mer än tusen ord.

-----------------------------------------------

7029

Du har kommit till sista steget och får nu i uppgift att ställa upp och analysera en multisjuk äldre patients hälsosituation enligt bilagan ”Multisjuk äldre patient” på det sättet jag beskrivit i kursen. Uppgiften består av tre delmoment:

1. Hälsoöversikt: Ställ upp patientens hälsosituation (symtom, diagnoser, behandling) enligt Excel-filen ”Hälsoöversikt”. Observera att du ska sortera både diagnoser och behandling (dock inte symtom) på olika ”Problemområden” enligt Excel-filen. 

2. Sambandsanalys: Ange a) möjliga orsaker till patientens balansproblem och falltendens och b) Vikta de angivna sambanden enligt Excel-filen ”Sambandsanalys". 

3. Riskfaktorprofil: Ställ upp patientens riskfaktorer enligt Excel-filen ”Riskfaktorprofil”. Fyll på/byt ut till de riskfaktorer du vill ha med.


Ladda ned excelfilen (som innehåller fyra flikar) och använd dem som hjälpmedel. Gå tillbaka i kursen om du behöver. När du har gjort din analys, spara filen under ett nytt namn, och ladda upp dem till oss via länken nedan. Oroa dig inte för att det kan bli fel, det är bara bra för diskussionen (och ingen annan än jag och administratörerna på Medster ser dina svar). Det ska bli riktigt intressant att se vad du har att säga!


9252
https://vimeo.com/322803606/40f381a4fd
Introduktion av kapitel 22 med kursledare John Terlinder
12970

Use these guidelines to solve the case: National Malaria Guidelines - Ethiopia

12972

Use these guidelines to solve the case: National Malaria Guidelines - Ethiopia

19451

Följande övningsfall har skrivits den 9/3 2020 av barnläkare/professor Jonas F. Ludvigsson där flera barnläkare från Örebro har bidragit. Fallen är granskade av infektionsläkare från vårdhygien. I vissa fall finns inte något säkert rätt svar, utan svaren ska tjäna som diskussionsunderlag. Notera också att ”rätt svar” kan förändras med tiden.

Folkhälsomyndigheten har alltid den senaste informationen. Gå för varje fall in på deras sida och försök att lösa fallet med hjälp av folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Gå även för varje fall in på din regions lokala smittskydds-sida. Bland annat region Stockholm hittar du här.19677

Patientfallet är baserat på en artikeln First imported case of 2019 novel coronavirus in Canada, presenting as mild pneumonia, WK Silverstein et al. The Lancet. Vol 395 February 29, 2020

20240

Fallet bygger på artikeln:

Holshue, M L et Al. First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States. New England Journal of Medicine. March 5, 2020 382(10):929. DOI: 10.1056/NEJMoa2001191

(Men försök att lösa fallet steg för steg själv utan att läsa artikeln i förväg, för att på så sätt sätta dig i "klinikernas" situation.)


20754

Fyll gärna i utvärderingen så att vi kan förbättra övningen!

Söker du Coronafall att öva diagnostik och behandling på?
Se även vår minikurs: Corona - Träna dig på patientfall


20763

Här kan du se dina och kollegornas svar: Du är godkänd. Till svarsplanket.


Lös fallet nedan med hjälp av följande länkar:


23287

24230
Diabetes
26017

Du är godkänd. Till svarsplanket.

26067

Vilken förklaring och terminologi hör ihop med vilken dimension?
Tips: Vi har skapat en ordlista med en översikt av de olika begreppen. Men innan du öppnar tipset - fundera igenom alternativen och diskutera gärna med någon - vilka begrepp kan du?

26293

Klicka inte här innan du har svarat på alla frågorna: Svarsplanket

26302

Den här uppgiften är slutexaminationen för kursen. Vi vill att du funderar över följande frågor:

• I vilken verksamhet vill du introducera DBF? Hur ser verksamheten ut?

• Hur läggs en strategisk projektplanering upp som inbegriper alla nivåer dvs. organisations-, yrkesmässig- och individnivå?

• Hur ska omfattningen och inriktningen av DBF se ut?

• Hur går du till väga när det gäller utveckling och användning av beslutstöd?

• Vilka samarbetspartners finns och hur ska samarbetet ske?

• Hur kan människor bli motiverade att engagera sig i DBF?

• Hur ska DBF följas upp och utvärderas?

Använd gärna: National Strategies for Implementing Shared Decision Making av Angela Coulter som inspiration.

26557

Ta fram ” Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande”, Socialstyrelsens målbeskrivning och specialistföreningens utbildningsbok/guide och eventuellt klinikens bakjourskrav och lägg dem framför dig. Tänk förutsättningslöst på personen du ska bedöma. Tänk bort antalet tjänstgöringsår. Tänk bort om du känner hen personligen eller inte. Tänk bort vad du tycker att personen egentligen borde kunna. Börja från vänster till höger. Ange i tur och ordning vilken nivå som stämmer bäst för hens Kunskaper, Färdigheter, Kompetens. Varje nivå bygger på den föregående. Det vill säga, för att uppfylla t.ex. nivå 6 måste man även uppfylla nivå 1-5.

Vilken nivå uppfattar du att hen fungerar på just nu?


33548

(Det du skriver här kan bara ses av dig och inte av någon annan kursdeltagare)

Tips: Arbetsblad – Hur agerar och fungerar jag

34636

Vill du att ditt personnummer ska finnas med på kursintyget? Fyll i detta på din profil innan du startar utvärderingen.

34644

Vill du att ditt personnummer ska finnas med på kursintyget? Fyll i detta på din profil innan du startar utvärderingen.

sv_SE