360 graders utvärdering av specialister och bakjourer

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
399:-
Kom igång

Har fått ett mejl och blivit ombedd att besvara enkäten? Klicka på “Gå den här kursen”, så leds du igenom processen steg för steg.

Här får du tillgång till en modifierad version av enkäten Sheffield Peer Review anpassad för att låta kollegor, ST-läkare och sjuksköterskor ge dig feedback på hur en specialistläkare fungerar i sin roll som anvsvarig specialist och/eller som bakjour.

För att använda instrumentet behöver du kontakta din studierektor/utbildningsansvarig som kan förse dig med en personlig kod som identifierar den som ska utvärderas.

Längd: 5 minuter
Föreläsare: John Terlinder, Specialistläkare Pediatrik, fd Studierektor, fd Ansvarig bakjoursutbildning SydÖstra sjukvårdsområdet.

Lämna ett svar