360 graders utvärdering av specialister och bakjourer

Här får du tillgång till en modifierad version av enkäten Sheffield Peer Review anpassad för att låta kollegor, ST-läkare och sjuksköterskor ge dig feedback på hur en specialistläkare fungerar i sin roll som ansvarig specialist och/eller som bakjour.

Längd: Cirka 5 minuter.
Kursledare: John Terlinder, specialistläkare pediatrik, tidigare studierektor och ansvarig bakjoursutbildning SydÖstra sjukvårdsområdet.


Har du fått ett mejl och blivit ombedd att besvara enkäten?

Klicka på “Gå denna kurs” så leds du igenom processen steg för steg.

För att använda instrumentet behöver du kontakta din studierektor/utbildningsansvarig som kan förse dig med en personlig kod som identifierar den som ska utvärderas.

Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 4 Lektioner
  • Kurs Intyg

Kommentarer