Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Kursinnehåll

Introduktion:

 • Introduktion (5 minuter)
 • Introduktion till smärtområdet (28 minuter)

Smärta och smärtskattning:

 • Nociceptiv smärta: Smärtförstärkande och smärtdämpande system (32 min)
 • Neuropatisk smärta (14 min)
 • Kommunikation med smärtpatienter (35 min)
 • Smärtskattning (37 min)

Farmakologisk smärtbehandling:

 • Allmän farmakologi (23 min)
 • Behandling av neuropatisk smärta (15 min)
 • Antiinflammatoriska läkemedel (Detta kursmoment är under uppbyggnad, innehållet kommer inom kort).
 • Opioider (40 min)
 • Smärtbehandling hos barn och ungdomar (Detta kursmoment är under uppbyggnad, innehållet kommer inom kort).

Kursinnehåll

Total föreläsningstid: 3 h 50 minuter. Varje kapitel innehåller föreläsningar som är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning får du träna på dina kunskaper genom ett quiz.

Kurslängd: Tidsåtgången för dig som går kursen är totalt cirka 8 timmar. Kursen kan genomföras var du vill, när du vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Föreläsare:
Jan Degerfäldt
Mads Werner
Marcelo Rivano
Kerstin Eriksson, Lotta Wikström
Stefan Lundeberg

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Representerar du en organisation/sjukvårdsområdet och vill att fler ska gå kursen?

Be om en offert

Anmäl dig för att gå kursen
Kommande kurs

Kommentarer

sv_SE