Gott chefskap i vården

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
14999:-
Kom igång

Gott chefskap i vården är en modern onlinekurs som hjälper dig att utveckla ditt chefskap genom en blandning av föreläsningar, fall, intervjuer, reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner. Du arbetar i din egen takt och har inga tider att passa förutom en digital kursträff på 1,5 timme per månad, där du får dela erfarenheter kring framgångar och motgångar och nätverka med andra vårdchefer över hela Sverige.

Se gärna detta webbinarium där kursledare Raymond Lenrick presenterar ämnet och delar av kursen.

Skräddarsydd för vården

Likt en idrottare som tränar regelbundet mår chefskapet bra av träning. Kursen Gott Chefskap i vården ger dig möjlighet till träning och utveckling av ditt chefskap genom att vi leder dig genom fem föreläsnings- och reflektionsteman:

  • Målsättning som verktyg
  • Självkännedom
  • Att lära känna och leda gruppen
  • Att verka i ett system
  • Framtid, lärande och strategi

Varje tema tar fasta på de generella och unika utmaningar det innebär att vara chef inom vård och omsorg. Vi arbetar med ett tema per månad. För att underlätta för dig som uppbokad vårdchef är alla föreläsningar och allt material on-demand.

Träna chefskap varje månad

Du behöver sätta av cirka 2 – 3 timmar varje månad för att ta del av föreläsningar, interagera med andra kursdeltagare, träna dig på chefsdilemman, göra reflektionsövningar, läsa kursledarens kommentarer och dela dina utmaningar. Detta gör du var och när du vill.

Digitalt möte en gång per månad

Varje månad får du som avslutning på temat under 1,5 timme möjlighet att diskutera aktuellt tema i en liten grupp under handledning av kursledaren Raymond Lenrick. Raymond är överläkare och har mångårig erfarenhet som verksamhetschef och chefsutbildare i vården.

Börja när du vill

Vi har löpande intag och du kan börja kursen när du vill.

Kurslängd

Kursen pågår under 5 månader med uppehåll juli. Du behöver sätta av cirka 2 – 3 timmar för on-demand materialet och 1,5 timme för den digitala kursträffen varje månad.

Kursledare

Kursledare Raymond Lenrick är efraren chefsutbildare, överläkare inom Gynekologi och Obstetrik och har många års erfarenhet som verksamhetschef.

Du får under kursen bland annat lyssna till: Madeleine Andersson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör. Anna-Carin Berglund, interrimschef, f.d. chef för intensivvårdsavdelning. Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget. Britt-Marie Ekdahl, bl.a. chef Arla. Anette Runsten, VD, tidigare chef AstraZenica. John Terlinder, VD, barnläkare. Kajsa Granberg, kommunikatör.

Målgrupp

Kursen är till för dig som är ny eller blivande chef inom vården och vill ha goda förutsättningar i ditt arbete.

Kursen är ett samarbete med Ledningsbolaget.

Kurs innehåll

Expandera alla
Tema Mål
Tema självkännedom
Tema Grupp
1 av 2