Lektion 1 av 13
Pågående

Välkommen till Primärvårdscirkeln

I primärvårdscirkeln träffas vi en gång per månad för att lyssna till en live-föreläsning och arbete med fall i smågrupper. Allt du behöver finns samlat i kursträdet till vänster. Varje föreläsning spelas in, så att du kan återkomma efteråt och titta igen. Men det ger allra mest om du ser till att närvara när vi har våra live-träffar.

Här nedan följer ett par instruktionsfilmer som hjälper dig att hantera systemet. Har du redan sett dem, så hoppar du direkt till lektionen med aktuellt datum för att koppla upp dig.

Kommentarer