Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik

Om kursen

Kursen Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik har vi döpt till ”Pediatrikcirkeln för ST-pediatrik”. Den finns för dig som vill få ordning på inläsningen av teorin inom barn- och ungdomsmedicin. De flesta har nog gjort mer eller mindre ambitiösa försök att läsa regelbundet. Efter ett tag brukar livets andra göromål komma emellan och då är det lätt att skjuta upp arbetet till nästa vecka, nästnästa, eller till aldrig.

 

Pediatrikcirkeln kan hjälpa dig att faktiskt få till det kontinuerliga lärandet. Det gör vi genom att erbjuda en struktur för läsningen och föreläsningar och frågor som måste besvaras vissa veckor.

Här kan du se exempelfrågor.

Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm. Du förutsätts som deltagare även vara aktiv i det moderatorledda diskussionforumet, vilket fördjupar dina kunskaper ytterligare.

 

Möt Karin Lundberg och John Terlinder, redaktörer och kursledare:

 

Tidsupplägg

Varje vecka öppnar ett nytt kapitel/modul och varje kapitel/modul är öppet i tre veckor.  Vid varje given vecka är cirka tre kapitel öppna och du kan själv styra när du vill sätta sig med boken och frågorna.  Att varje kapitel är öppnat en begränsad tid hjälper dig att hålla uppe en regelbundenhet i läsandet och därmed faktiskt komma i mål. Vi har en ”lovvecka” per termin samt ett längre jul och sommarlov. Under loven öppnas alla kapitlen/moduler så att man kan komma ifatt. Varje vecka läser man cirka 15 sidor. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 1-2h/vecka under våra 40 kursveckor. Om du mot förmodan inte hinner klart på ett år, mejla oss så öppnar vi de kapitel du saknar för komplettering.

 

Se vårt kursprogram/lässchema här. 

 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utan för sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken här

 

Vi kan anpassa aktuellt kapitel för dig

Vi kan anpassa aktuellt kapitel för dig. Om du snart ska ha en placering inom t.ex onkologi kanske du vill läsa onkologkapitlet och göra de frågorna denna vecka istället. Mejla då oss vilka kapitel du vill öppna ”extra” inför en viss placering så öppnar vi dem åt dig.

 

Diskussionsgruppen

En viktig del i kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln. Den modereras av Barnläkarna John Terlinder och Karin Lundberg. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

 

 

För Studierektorer

Pediatrikcirkeln kan med fördel användas vid de veckovisa ST-utbildningar som många kliniker runt om i landet har. Titta i kursprogrammet/lässchemat, så ser du vilka veckor dina deltagande ST-läkare läser vilket område. Ibland kanske du som studierektor ordnar en utbildningseftermiddag inom något visst tema där det skulle passa om ST-läkarna läste in sig på ett annat kapitel än det som är aktuellt i pediatrikcirkeln just den veckan. Mejla redaktörerna i så fall och ange namn på de ST-läkare som berörs, så öppnar vi upp de kapitlen du vill inför de datum du anger. (ex: ”Jag vill att onkologikapitlet öppnas upp för ST-läkare Johan Johansson och Elin Elinsson vid barnklinik XX tre veckor innan vår planerade onkologeftermiddag datum xx-xx-xx).

Tillbaka till kursutbud