Tillbaka till Kurs

Specialistskrivning 2018 Fall 4

0% Slutfört
0/0 Steg
Test 1 av 0

Specialistskrivning 2018 Fall 4

Du blir under ett nattjourspass larmad till barnavdelningen där det finns en patient som plötsligt försämrats. Ahmed 5 år gammal och har ett flerfunktionshinder med en CP- skada av bilateral spastisk typ med inslag av dyskinesi, epilepsi, svår intellektuell funktionsnedsättning på basen av lissencefali. Han har haft frekventa pneumonier med andningsbesvär på basen av slemproblematik. Han nutrieras helt via gastrostomi med kontinuerlig sondnäring. Ahmed saknar egen kommunikationsmöjlighet, mor talar enbart arabiska. Ahmed har försämrats akut med svåra hostattacker under natten och har haft ett ökat syrgasbehov upp till ca 10 liter/min därefter. Verkat smärtpåverkad, fått ibuprofen och därefter kunnat sova en stund. Nu kl 04:00 blivit cyanotisk och kraftigt allmänpåverkad i samband med en inhalation.

Kommentarer