Tillbaka till Kurs

Specialistskrivning 2020 Fall 5

0% Slutfört
0/0 Steg
Test 1 av 0

Specialistskrivning 2020 Fall 5

Här publiceras ett fall som ursprungligen ingick i specialistskrivningen i pediatrik 2020. Bra träning både för primärjour och bakjour! Är du tidigt i din karriär kan du inte förvänta dig att du ska kunna svaren – men det är väldigt lärorikt ändå. Svaren du lämnar är anonyma, men du kommer kunna se andra deltagares anonyma svar när du väl har gjort hela fallet. Så skriv så fullständiga svar du kan – då blir det mer lärorikt för andra att läsa.

Du är primärjour på ett litet sjukhus i norra Sverige, det är söndag förmiddag.
Sjuksköterska på avdelningen vidarekopplar ett samtal från en pappa till en 15-årig pojke som haft diabetes typ I sedan 5 månader. Pojken har ”HIGH” för blodsocker både från kontinuerlig mätning och blodprov i fingret när han vaknar på morgonen. Man ser att han legat ”HIGH” hela natten på den kontinuerliga mätningen. Blodketonmätning visar låga ketoner. Pojken är slö men har varit uppe och kissat flera gånger under natten.

Familjen är i sitt fritidshus i väglöst land ca 25 mil från sjukhuset. Man får räkna med 3 timmars resa med
snöskoter och bil till sjukhuset.

Kommentarer