Berith Hedberg

Berith Hedberg. Docent

Berith Hedberg

LÄRARE

Berith gör kursen Delat beslutsfattande med Medster. 

Berith disputerade vid Göteborgs universitet 2006 i ämnet vårdpedagogik. Den forskning som ligger till grund för avhandlingen belyser patientens möjlighet till delaktighet i beslut om vård- och omsorgsåtgärder utifrån ett kommunikationsperspektiv. I Beriths forskning undersöker hon hur arbetssättet “shared decision making” bidrar till en personcentrerad vård samt dess effekt på patientens upplevda hälsa.