Onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal

Free
6 Lektioner

Basic Psychiatry

In this course we focus on different mental dissorders. Basic Psychiatry is a course tailored for nursing schools in low-income settings.

Läs mer…

25000:-
0 Lektioner

Nätverk för chefer inom vården

Det goda chefsskapet behövs, inte minst inom vården. Tillsammans kan vi stärka varandra till att bli ännu bättre ledare. Gå med i ett modernt onlinenätverk där vi diskuterar nya som gamla erfarenheter, delar kunskaper och lär av varandra.

Läs mer…

Free
Free of charge
0 Lektioner

E-learning package for Nursing/Midwife schools

E-learning package is tailored to aid teachers and students in nursing and midwife schools in the low-income setting

Läs mer…

6 Lektioner

Malaria – Diagnostics and treament

Basic course about how to diagnose and treat malaria in a low income setting.

Läs mer…

4 Lektioner

Basic hygiene routines in healthcare

Basic hygiene routines in healthcare is a course tailored for nursing schools in low-income settings.

Läs mer…

Under utveckling
17 Lektioner

Basic pediatrics

An e-learning for the low-income setting, tailored for nursing schools.

Läs mer…

15999:-
0 Lektioner

Grupplicens: Bild- och teckenstöd i tandvården

Grupplicens för 10 medarbetare till utbildningen Bild- och teckenstöd i tandvården + 3 tecken- och bildkit.

Läs mer…

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomy and Physiology

For you who are studying to become an assistant nurse, nurse, occupational therapist, physiotherapist or biomedical analyst. The course is given in collaboration with LäraNära AB.

Läs mer…

9999:-
0 Lektioner

Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Denna onlinekurs riktar sig till dig som är sjuksköterska eller läkare och träffar onkologiska patienter i din yrkesvardag. Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Läs mer…

Kommande kurs
0 Lektioner

Akut smärta

Genom en rad rikt illustrerade föreläsningar och quiz är målet att du som kursdeltagare ska få allmän kännedom om smärtområdet och därigenom bli inspirerad att läsa vidare. Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Kommande kurs

2499:-
anatomi och fysiologi LäraNära
0 Lektioner

Anatomi och fysiologi

Onlinekursen Anatomi och fysiologi riktar sig till dig som är eller läser till undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker. Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Läs mer…

1999:-
5 Lektioner

Bild- och teckenstöd i tandvården

Välkommen till vår e-learning Bild- och teckenstöd i tandvården, där vi vill guida dig i hur du kan använda bildstöd och TAKK (tecken till ditt tal) i mötet med just din patient.

Läs mer…

Gratis
9 Lektioner

Verktygslåda för studierektorer (för läkare)

Här får du som är studierektor för läkare tillgång till en rad enkäter och instruktionsfilmer som är praktiskt i din vardag.

Läs mer…

Gratis
4 Lektioner

Utvärderingsinstrument och enkäter

Här får du som ska utvärdera läkare instruktioner och enkäter.

Läs mer…

499:-
5 Lektioner

Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

I den här kursen får du som är sjuksköterska, distriktsläkare, distriktssjuksköterska eller slutenvårdsläkare verktyg för att öka dina patienter/brukares delaktighet, och metoder som hjälper dig att utforma vården i samråd med dina patienter.

Läs mer…

Gratis
Delat beslutsfattande
5 Lektioner

Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient.

Se till att du får mer att säga till om när du är i kontakt med vården! Den här öppna och kostnadsfria kursen går igenom en beprövad metod för att på ett systematiskt sätt involvera dig som patient/brukare mer i vårdens beslut.

Läs mer…

999:-
Svåra samtal blir lättare med rätt inställning
7 Lektioner

Klinisk sexologi

Våga prata om sexuell hälsa med dina patienter. En kurs om allt du inte fick lära dig på läkarutbildningen – om sex. En kurs för dig som är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på vårdcentral men även för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi.

Läs mer…

1999 :-
Orosanmälan utsatta barn
9 Lektioner

Hälsa hos utsatta barn – för socionomer och socialpedagoger

Välkommen till en kurs som hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser ger vi fler barn möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

Läs mer…


sv_SE