Lektion 1, Ämne 3
Pågående

Medsters lärandemetod

Lektion Progress
0% Slutfört
I detta klipp förklarar vi hur vår lärandemetod ser ut.

Vår pedagogiska modell börjar med att du läser ett avsnitt i en lärobok eller en artikel för att repetera det basala. Därefter kollar du på en kort föreläsning av en välmeriterad specialist. I nästa steg får du ett antal instuderingsfrågor, som ofta består utav virtuella patientfall, där du steg för steg får ta del utav ett patientförlopp. När du är klar med instuderingsfrågorna får du direkt ett facit från kursläraren, här får du också ta del av vad andra kursdeltagare har svarat. Detta öppnar upp för diskussion och reflektion vilket kan utnyttjas i det sista steget som är en digital gruppdiskussion. Här kan du ställa frågor eller diskutera direkt med kursläraren och andra deltagare.

Kommentarer

sv_SE