Lektion 1, Ämne 4
Pågående

Steg 3 – Skapa material

Lektion Progress
0% Slutfört

Nu är det dags att börja skapa ditt material som du vill ha med under dina föreläsningar!

Det främsta du behöver förbereda inför en inspelning är bilder, talmanus och quiz-frågor. När du har skrivit en kursplan och persona kan du börja med att skapa de bilder som du vill ha med i kursen, som exempelvis en PowerPoint. Därefter är det lämpligt att du skriver ett talmanus som vi sedan kan lägga upp i telepromptern så att du kan titta rakt in i kameran när videon spelas in. Sedan skriver du ett antal quiz-frågor som du tycker är användbara att ha med i kursen.

Kommentarer

sv_SE