Barnmedicin för allmänmedicinare


Om kursen

Kursen Barnmedicin för allmänmedicinare har vi valt att kalla ”Pediatrikcirkeln för Distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin”. Den finns för dig som är Distriktsläkare eller ST-läkare i allmänmedicin och är anpassad för att kunna göras med cirka tre timmars insats per vecka under 10 veckor. Därmed passar den ypperligt att göra under sin randning i pediatrik, men den riktar sig också till dig som är färdig Distriktsläkare och önskar fräscha upp dina barnmedicinska kunskaper. Materian som gås igenom motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs.

 

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral.

Det går att välja till en modul som avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. BHV-modulen är cirka 1/30 av kursen. Vi har avsnitt om barnets tillväxt, vaccinationer, socialtjänst och vanvård spritt under kursen; kursen är därmed ett alternativ/komplement till de BVC-kurser som ges live om du går BHV-modulen.

Klicka här för att se exempelfrågor.

 

Kursen innefattar bland annat:

 

Barnets normala utveckling – Tillväxt och nutrition – Anamnestagning och undersökning – BVC-Modul (tilläggsval)  – Vaccinationer – Barnet i samhället, kontakt med socialtjänst  – Barnmisshandel  – Akuta tillstånd  – Förgiftningar – Psykiatri – Onkologi – Tonårsmedicin – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri – Allergi – Nutrition – Tillväxt och pubertet

 

Möt Martin Lägervik och John Terlinder, redaktörer och kursledare:

 

Tidsupplägg

Varje vecka läser du angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorn som är anpassade för allmänmedicin. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 3-4h/vecka i 10 veckor. Kursen passar därmed utmärkt att göra under sin randning i barnmedicin.

 

Se vårt lässchema/kursprogram här.

 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken här

 

Om Rikshandboken

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Vi kan anpassa kursen för dig

Vi kan anpassa kursen för dig. Om du snart ska ha en placering inom t.ex onkologi kanske du vill läsa onkologkapitlet och göra de frågorna denna vecka istället. Mejla då oss vilka kapitel du vill öppna ”extra” så öppnar vi dem åt dig.

 

Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.

Diskussionsgruppen

En viktig del av kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkare John Terlinder. Där kan man fritt fråga John Terlinder och Martin Lägervik om fallen i kursen och andra fall man stöter på i sin vardag samt diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

 

Sagt om kursen

”Jag lär mig mycket av era förtydliganden och länktips i feedbacken och i era förtydliganden i diskussionsforumet!  Inspirerande!”

”Jag vill berömma upplägg och frågor!”

”Jag gjorde nyss klart BVC-avsnittet och tyckte den var väldigt bra. Jag har gått landstingets egna BVC-kurs för ca ett år sedan men lärde mig ändå mycket nytt”

”Väldigt bra upplägg måste jag säga där man aktivt måste tänka igenom alla de här ”styckespatienterna” på jourcentralen.”

”Pediatrikcirkeln har gett mig mycket nya kunskaper och tips att ta med mig i min vardag på hälsocentralen. Diskussionsgruppen gör kursen mer levande och man får snabba och konstruktiva svar från kursledningen”

Sagt av deltagare i kursen ”Barnmedicin för allmänmedicinare”

Lipusenkät: Frågan;  Hur bedömer du kursen som helhet? Har hittills fått i genomsnitt 5,5 av 6 poäng.

Tillbaka till kursutbud