Barnmedicin för allmänmedicinare


Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är färdig Distriktsläkare och önskar fräscha upp dina barnmedicinska kunskaper, eller du som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik. Den är anpassad för att kunna göras på cirka 40 timmar. Antingen deltar du i vår läsecirkel som hjälper dig att ta dig i mål genom att du ägnar tre till fyra timmar per vecka åt kursen i 10-12 veckor, eller så väljer du en helt egen studietakt; du har sex månader på dig att slutföra kursen. Materian som gås igenom motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs och passar till exempel ypperligt att göra under pågående randning i pediatrik.

 

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral.

Det går att välja till en modul som avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. BHV-modulen är cirka 1/30 av kursen. Vi har avsnitt om barnets tillväxt, vaccinationer, socialtjänst och vanvård spritt under kursen; kursen är därmed ett alternativ/komplement till de BVC-kurser som ges live om du går BHV-modulen.

Klicka här för att se exempelfrågor.

 

Kursen innefattar bland annat:

 

Barnets normala utveckling – Tillväxt och nutrition – Anamnestagning och undersökning – BVC-Modul (tilläggsval)  – Vaccinationer – Barnet i samhället, kontakt med socialtjänst  – Barnmisshandel  – Akuta tillstånd  – Förgiftningar – Psykiatri – Onkologi – Tonårsmedicin – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri – Allergi – Nutrition – Tillväxt och pubertet

 

Möt Martin Lägervik och John Terlinder, redaktörer och kursledare:

 

Tidsupplägg

Lättast är att följa med ”Läsecirkeln” runt. Då läser du varje vecka angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorna som är anpassade för allmänmedicin. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 3-4h/vecka och blir då klar efter 10 veckor.

Det finns inget krav på att följa läsecirkeln, den är bara en hjälp för att komma igenom i rimlig tid. Om du vill kan du välja helt själv när du gör de olika delarna av kursen – du har sex månader på dig att slutföra den. Det går därmed bra så väl att använda enstaka heldagar till kursen som att sätta av en heltidsvecka och gå igenom kursen i ett svep – du väljer.

Se vårt lässchema/kursprogram här.

 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken här

 

Om Rikshandboken

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

 

Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.

Diskussionsgruppen

En viktig del av kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkare John Terlinder. Där kan man fritt fråga John Terlinder och Martin Lägervik om fallen i kursen och andra fall man stöter på i sin vardag samt diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

 

Sagt om kursen

”Jag lär mig mycket av era förtydliganden och länktips i feedbacken och i era förtydliganden i diskussionsforumet!  Inspirerande!”

”Jag vill berömma upplägg och frågor!”

”Jag gjorde nyss klart BVC-avsnittet och tyckte den var väldigt bra. Jag har gått landstingets egna BVC-kurs för ca ett år sedan men lärde mig ändå mycket nytt”

”Väldigt bra upplägg måste jag säga där man aktivt måste tänka igenom alla de här ”styckespatienterna” på jourcentralen.”

”Pediatrikcirkeln har gett mig mycket nya kunskaper och tips att ta med mig i min vardag på hälsocentralen. Diskussionsgruppen gör kursen mer levande och man får snabba och konstruktiva svar från kursledningen”

”Bra lärande. Bra interaktioner mellan redaktören och kursdeltagare. Diskussionsforumet är ett bra samarbetsverktyg. Bra bok och resurser.”

”Bra frågor som var anpassade för svenska förhållanden o ofta vände sig till oss allmänmedicinare. Filmerna i bhv-kapitlet var bra.”

”Kursen tre främsta styrkor: Omfångsrik, stödet från kursledningen, flexibiliteten.”

”Kursens tre främsta styrkor: BVC, njursjukdom, endokrina sjukdomar.

”Bra information/källor, bra blandning av filmer/text, nära till feedback”

”Gillade att den tog upp så många ämnen och kändes djupgående utan att vara för svår, intressant!”

”God genomgång av pediatriken, och bra bok som senare kan användas att slå upp i. Bra upplägg med läsning- föreläsning -frågor”

”Kursen var mycket intressant, lärande. Har redan rekommenderat kursen till mina kollegor.”

”Toppenbra kurs!”

 

Sagt av deltagare i kursen ”Barnmedicin för allmänmedicinare”

Lipusenkät: Frågan;  Hur bedömer du kursen som helhet? Har hittills fått i genomsnitt 5,1 av 6 poäng.

Tillbaka till kursutbud