Multisjuklighet hos äldre är en webbkurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär ut en metod för att göra personcentrerade bedömningar.

Är ni flera som är intresserade av att gå kursen på din enhet? Be om en offert.

Multisjuklighet är vanligt
Så småningom blir vi alla äldre och behöver vård. Äldre är idag, på grund av den demografiska utvecklingen, vårdens största patientgrupp. Många äldre utvecklar över tid multisjuklighet och skörhet och den multisjuke äldre är en mycket vanlig patient i primärvård, slutenvård och SÄBO.

Rätt till en individuell bedömning
Det är en utmaning för varje läkare och sjuksköterska att göra en individuell bedömning och anpassning av vården för den multisjuke. Trots att det är tvärt emot uppdragsgivarens och vår egen intention, fokuserar handläggning då lätt på enstaka diagnoser utan större hänsyn till individen. Sådan handläggning av den multisjuke riskerar att orsaka suboptimal hälsa och i värsta fall allvarliga komplikationer. En personcentrerad och individuell bedömning, som patienten egentligen har rätt till, leder däremot till bättre hälsa och effektivare vård.

Underlätta bedömningen av multisjuka
Efter en genomgången kurs får du större förståelse för multisjuklighet och har fått lära dig ett geriatriskt förhållningssätt och metod för bedömning. Det ökar möjligheterna för dig att göra den individuella bedömning som varje patient har rätt till.

En systematisk metod
I kursen lär geriatrikern Gunnar Akner ut en metod för systematisk analys och handläggning av multisjuklighet och skörhet som förbättrar möjligheten för dig att göra en holistisk och individuell bedömning och behandlingsplan för den multisjuke patienten på ett tidseffektivt sätt. Du får mallar och material att ladda ned som du kan använda i din vardag.

Öka förståelsen för vårdens organisation
Kursen går igenom vårdens former och hur de påverkar vår möjlighet att ge eller inte ge optimal vård till de multisjuka äldre. Har du förståelse för systemet, så blir det mycket lättare för dig att optimera vården av den multisjuke äldre.

Kurslitteratur
Du tillgång till en elektronisk version av boken “Multisjuklighet hos äldre” (red Gunnar Akner) samt ett kapitel i Oxford Textbook of Geriatric Medicine 2018. ”Personalized medicine for older adults”,. (Gunnar Akner)

Vem riktar kursen sig till?
Kursen riktar sig till alla läkare och sjuksköterskor som arbetar med multisjuka patienter, särskilt inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, och internmedicin med dess grenspecialiteter. Kursen kan även vara relevant för andra vårdyrkesgrupper och för yrkesgrupper utanför vården för att få en bild av den komplexitet som råder.

Kursledare:
Gunnar Akner, specialist i internmedicin och geriatrik, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet, tidigare professor i geriatrik.

Kurslängd
Du får under kursen lyssna på flera ca 2-6 minuter långa och rikt illustrerade föreläsningar, varvat med quiz, patientfall och egen inläsning. Gunnar Akner besvarar frågor i det tillhörande forumet. Tidsåtgången är totalt cirka 2h för föreläsningarna och 2 – 4 h för inläsning och patientfall beroende på ambitionsnivå. Kursen kan genomföras var man vill, när man vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Tillbaka till resten av kursutbudet

Kurs Innehåll

Expandera
+5 anmälda
Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 7 Lektioner
  • 31 Ämnen
  • 7 Test
  • Kurs Intyg

Kommentarer

sv_SE