Barnmedicin för sjuksköterskor

Välkommen till en kurs som ger sjuksköterskor fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. Genom kursens gång kommer du att öka din förmåga och förstå…

Bemötande och bedömning av sjuka barn

Kursen är en introduktion till bemötande och bedömning av sjuka barn för den intresserade sjuksköterskan, undersköterskan och vårdpersonal. Hur får man en treåring mindre rädd? Hur…

Ledarskap för sjuksköterskor

Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och…