Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
9990:-

Om kursen

Kursen ”Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer” (även kallad Pediatrikcirkeln för bakjourer) är till både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour inom pediatrik. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Därtill syftar kursen till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet. Eftersom kursen helt bygger på fall, som löses stegvis, passar den väldigt bra att gå även om man inte i närtid ska in i bakjoursledet, men ändå som specialist vill vill börja känna på ”tänket” som ytterst ansvarig bakjour.

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna bakjoursfall. Du kommer som kursdeltagare delta i en mindre grupp om 20 personer som online följer varandra under året. Varje vecka kommer två fall från gruppen eller redaktionen presenteras i frågesystemet, via ett steg för steg system. Ett av fallen kommer relatera till den veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är att på så sätt träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman.

Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer. Två gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

Testa själv

Längst ned hittar du kursprogrammet – klicka på någon av ”Testlektionerna”.

Vad innehåller kursen

Kursen innefattar bland annat:

Bakjoursrollen – Bakjourssamtalet – Juridik som bakjour – Etik som bakjour – Att bedöma primärjourens och sin egen kompetens som bakjour – Barnets normala utveckling – Anamnestagning och undersökning – Akuta tillstånd – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi etc) – Neonatologi – Förgiftningar – Samtliga organsystems sjukdomar (kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi etc) – Genetik – Perinatalmedicin – Allergi – Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn  – Metabola sjukdomar – Tillväxt och pubertet

Möt John Terlinder, redaktör och kursledare:

Gästredaktörer

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet

Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer (frivilligt) för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

Tidsupplägg

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Hela kursen löper över 1 år med en lovvecka per termin samt ett längre jul- och sommarlov. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara ”gästmoderator” i diskussionsforumet när ditt subspecialistområde avhandlas.

Se vårt lässchema här. 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

Köp boken här

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt

rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar – här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

Kursen innehåller hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du även använda den breda samling av reviewartiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg). De flesta veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda.

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i PC för blivande bakjourer och bakjourer. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Intyg

Efter genomförd kurs får du ett LIPUS-certifierat kursintyg.

Sagt om kursen

”Utmärkt entusiasmerande kursledning!”

”Mycket bra koncept har rekommenderat till kollegorna på kliniken”

” Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en välbehövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande.”

”Bra med flexibilitet, att arbeta när man har tid med den, fallbeskrivningar”

””Bra att få gå igenom hela barnmedicinska bredden och uppdatera sig. Bra med diskussion med kollegor. Artikelsamling som var mkt lärorik”

Kursbetyg ”Vad tycker du om kursen som helhet”: snitt 6 av 6 poäng

Tillbaka till kursutbud

Kursinnehåll

Expandera alla
1 av 2

Lämna ett svar