Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer

Om kursen

Kursen ”Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer” (även kallad Pediatrikcirkeln för bakjourer) är till både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Därtill syftar kursen till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet. Eftersom kursen helt bygger på fall, som löses stegvis, passar den väldigt bra att gå även om man inte i närtid ska in i bakjoursledet, men ändå som specialist vill vill börja känna på ”tänket” som ytterst ansvarig bakjour.

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna bakjoursfall. Varje vecka kommer två fall presenteras. Ett av fallen kommer relatera till den veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är att på så sätt träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman.

Kurslängd: Cirka 160 timmar
Kursledare: John Terlinder, barnläkare, fd överläkare och studierektor
Kursen är för både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour. Kursen har en LIPUS certifiering.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett kursintyg med LIPUS-certifiering.

Tidsupplägg

Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt. Varje vecka avhandlas nämligen ett självständigt ämne; det betyder att om du vill börja imorgon, så startar du med denna veckas ämne och fortsätter sedan ett år framåt och kommer då ha gått igenom samtliga ämnen i kursen. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt – det går t.ex utmärkt att göra den på halvfart. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna.

Runt om i landet har flera mindre studiecirklar bildats, där man går samman en grupp specialister och arbetar med fallen tillsammans.

Möt John Terlinder, redaktör och kursledare:

Gästredaktörer

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.
Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.
Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.
Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.
Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet
Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.
Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer (frivilligt) för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara ”gästmoderator” i diskussionsforumet när ditt subspecialistområde avhandlas.

Se vårt lässchema här. 

Kurslitteratur

Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan,

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

Köp boken här

Nelson textbook of pediatrics

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar – här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

Kursen innehåller hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du även använda den breda samling av review artiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg). De flesta veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda.

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i PC för blivande bakjourer och bakjourer. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer. Två gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

Sagt om kursen

”Utmärkt entusiasmerande kursledning!”

”Mycket bra koncept har rekommenderat till kollegorna på kliniken”

” Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en välbehövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande.”

”Bra med flexibilitet, att arbeta när man har tid med den, fallbeskrivningar”

””Bra att få gå igenom hela barnmedicinska bredden och uppdatera sig. Bra med diskussion med kollegor. Artikelsamling som var mkt lärorik”

Kursbetyg ”Vad tycker du om kursen som helhet”: snitt 5,8 av 6 poäng

Tillbaka till kursutbud

Kurs Innehåll

Expandera
1 av 2
+87 anmälda
Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Innehåll

  • 35 Lektioner
  • 49 Ämnen
  • 87 Test
  • Kurs Intyg

Kommentarer

sv_SE