Verbal Dyspraxi – En utbildning för Pedagoger

Har du som pedagog ett barn med verbal dyspraxi i din grupp? Här finns en inspirerande kortutbildning för dig.
Kursledare
 • Karolina Nilsson, Logoped.

  Anna Drevsson, Logoped.

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 2 -4h

  Pris: 1499 SEK + moms per deltagare.

  Avdelningslicens (upp till 10 deltagare) 9999 SEK + moms.


Bemötande och bedömning av barn – för vårdpersonal

För sjuksköterskor, undersköterskor och intresserad vårdpersonal: Lär dig bättre bemöta och bedöma de barn du träffar i Hälso- och Sjukvården.
Kursledare
 • John Terlinder, Barnläkare

Kursdetaljer
 • Kurslängd: Cirka 2 h x 3

  Pris:  999 SEK + moms.

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand


Barnmedicin för allmänmedicinare

Distriktsläkare – Kom igång med regelbunden och rolig läsning och få en bred genomgång av det pediatriska fältet!
Redaktörer/kursledare
 • Martin Lägervik, Distriktsläkare

  John Terlinder, Barnläkare, fd Öl, fd Studierektor

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 12 veckor, 3-4h/vecka, eller fritt fördelat 40h. BHV modul 6h.

  Pris: 4990 SEK + moms. Tillägg av BHV-kurs 1990 + moms.

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.

   


Barnmedicin för AT-läkare

Introduktionskurs i barnmedicin som lär dig att bättre hantera de barn du möter under din AT-tjänst.
Kursledare
 • John Terlinder, Barnläkare

Kursdetaljer
 • Kurslängd: Cirka 2 h x 3

  Pris: 999 SEK + moms

  När:  Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.


Uppdragsutbildning Barnmedicin för sjuksköterskor 7,5 Hp

Bli en starkare teammedlem och bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet genom att gå en 7,5 Hp fördjupningskurs i barnmedicin.
Kursledare
 • Karin Enskär, Professor, Sjuksköterska, Hälsohögskolan Jönköping

  Marlene Bruér, Specialistsjuksköterska barnmedicin

  Mia Axén, Specialistsjuksköterska Barnmedicin

  John Terlinder, Barnläkare. Tidigare Överläkare och Studierektor i barnmedicin.

Kursdetaljer
 • Kurslängd: Två terminer, åttondelsfart (i snitt cirka 5 h/vecka)

  Pris: 15000 SEK + moms

  När: Startar tre gånger/termin.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.


Barnmedicin för sjuksköterskor

Bli en starkare teammedlem och bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet genom att gå en fördjupningskurs i barnmedicin.
Redaktörer/kursledare
 • Marlene Bruér, Specialistsjuksköterska barnmedicin

  Mia Axén, Specialistsjuksköterska Barnmedicin

  John Terlinder, Barnläkare, fd Öl, fd studierektor

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 40 veckor, 1-3h/vecka

  Pris: 6990 SEK + moms

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.

  Kursprogram...


Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik

Häng med på ett roligt och utvecklande sätt att träna upp dina barnmedicinska färdigheter! Under ett år ägnar vi två timmar varje vecka åt inläsning, fall och diskussioner tillsammans med kollegor från hela landet.
Redaktörer/kursledare
 • Karin Lundberg, Barnläkare

  John Terlinder, fd Öl, fd studierektor Barnläkare

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 40 veckor, 1-2 h/vecka

  Pris: 6990 SEK + moms.
  (BLU medlem 4990 SEK + moms)

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.


Barnmedicin för blivande bakjourer och bakjourer

Stärk den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar.
Redaktörer/kursledare
 • John Terlinder, Barnläkare, fd överläkare barnmedicin/barnkardiologi, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning Pediatrik.

  Flera gästredaktörer medverkar i kursen, för närvarande 8 inbokade subspecialister.

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 40 veckor, 2-3 h/vecka

  Pris: 9990 SEK + moms

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.


Pediatrisirkel for leger i spesialisering i pediatri

Pediatrisirkelen kan hjelpe deg med å få til kontinuerlig læring. Dette oppnår vi ved å tilby en struktur for lesing og fordypning med spørsmål som må besvares innen bestemte uker.
Kursledare
 • Mari Huseby Olaussen, Barnelege

  Emma Satrell, Lis lege i Pediatri

  John Terlinder, Barnelege

Kursdetaljer
 • Kurslengde: 40 uker, 1-2 timer / uke

  Pris: 7200 NOK

  Når: Alle dager hele året.

  Hvor: Hvor enn du vil. Online. On-demand


Barnmedicin för Skolläkare

Bli tryggare som Skolläkare genom att få en bred repetition av det pediatriska fältet under 10 veckor.
Kursledare
 • John Terlinder, Barnläkare

  Martin Lägervik, Distriktsläkare

Kursdetaljer
 • Kurslängd: 10 veckor, 2-3h/vecka

  Pris: 6990 SEK + moms

  När: Alla dagar året runt.

  Var: Var du vill. Online. On-demand.