Tvärprofessionellt för barnens bästa

Frida Tilstam, kurslärare Hälsa hos utsatta barn

Frida är sjuksköterskan som absolut inte ville arbeta inom psykiatrin men som tack vare brist på jobb ändå gjorde det. Det ledde henne till där hon är idag, med en intressant mix av kunskap som hon gärna delar med sig av.

I arbetet som barnsjuksköterska på ett utredningshem för familjer märker hon att det ibland finns stora kunskapsluckor i verksamheter där man möter barn och unga och att det tidvis saknas en helhetssyn på barn. Barn är i behov av vuxna som för deras talan och Frida har inget problem med att ta den rollen.

Nu är första gången i min karriär som jag känner att jag har kunskap som andra skulle ha glädja av att få. Jag har arbetat tvärprofessionellt sista åren och lärt mig mycket av andra och har utvecklat mitt helhetsperspektiv. Därför valde jag att göra en kurs om ämnet utsatta barns hälsa.

Vad är det du vill bidra med?
– Att se det lilla barnet, det är min hjärtefråga. Jag är beslutsam över att hjälpa andra yrkesgrupper att tidigt upptäcka barn som inte har det bra. Barnens tidiga år har nämligen stora konsekvenser på hur resten av livet blir. Ett barn som inte får sina behov tillgodosedda av sina föräldrar, oavsett om det är kost, sömn, fysiskt eller psykiskt löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar som påverkar dem i vuxna livet. Genom att tidigt upptäcka dessa barn kan vi påverka deras och ofta även föräldrarnas framtid i positiv riktning.

Hur kom du dit du är idag?
– Jag har alltid haft ett intresse för människor som är mer utsatta i samhället och valde tidigt att utbilda mig till sjuksköterska.
Trots att psykiatrin inte var det område jag ville arbeta inom, så var det där min karriär började. Vid den tiden fanns det nämligen inga jobb för sjuksköterskor. Så småningom kunde jag sedan inrikta mig på barn och vidareutbildade mig till barnsjuksköterska. När annonsen för mitt nuvarande arbete som barnsjuksköterska på ett utredningshem dök upp kände jag att kompetensen fanns där tack vare mina tidigare arbeten inom psykiatri och sista åren inom barnsjukvård.

Vill du också lära dig mer om hur du kan upptäcka små barn som på ett eller annat sätt far illa?
Gå Fridas kurs om Hälsa hos utsatta barn. Den tar ungefär en halv dag och du har tillgång till allt material även efter att kursen är slut. Du kan alltså gå tillbaka och använda den som ett uppslagsverk i ditt fortsatta arbete.

Kommentarer