Medster i samarbete med LäraNära

anatomi och fysiologi LäraNära

Vi brinner för att lärande ska vara roligt och lättillgängligt och vill alltid hitta nya vägar för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna lära sig mer, därför är vi extra glada över vårt nya samarbete tillsammans med kursplattformen LäraNära. Via Medster.se kommer du nu kunna hitta flera av LäraNäras kurser specifikt framtagna för hälso- och sjukvårdspersonal.

Följande kurser hos LäraNära hittar du just nu via Medster.se:

Anatomi och Fysiologi

Kursen Anatomi och fysiologi lämpar sig utmärkt att använda som ett block i utbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller biomedicinsk analytiker. Kursen finns dessutom tillgänglig på engelska: Anatomy and physiology.

Akut smärta

Kursen Akut smärta riktar sig till dig som är läkare eller sjuksköterska. Genom en rad rikt illustrerade föreläsningar och quiz är målet att du som kursdeltagare ska få allmän kännedom om smärtområdet och därigenom bli inspirerad att läsa vidare. Introduktionskapitlet ger en översikt över postoperativ, cancerrelaterad respektive långvarig smärta, aktuella problem samt skillnader och likheter i fråga om behandlingsstrategier. Kursen innehåller också avsnitt om smärta och smärtskattning samt farmakologisk smärtbehandling.

Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom riktar sig till dig som är sjuksköterska eller läkare och träffar onkologiska patienter i din yrkesvardag. Syftet med kursen är att ge teori och verktyg för omhändertagande av olika symtom hos patienter med avancerad cancersjukdom. Utbildningen är framtagen i samarbete med en referensgrupp bestående av onkologer med flera års klinisk erfarenhet.

Kommentarer