Broken links courses

Data
postid post_content
5805

Tack för dessa dagar!

Här når du utvärderingen för handledarna.

ST-läkarna! Vi vill att du någonstans i din mobil/mejl/anteckningar skriver ned reflektioner från de tre dagarna (Måndag med Daniel samt tisdag, onsdag här på Hook.)

5031

Kursen Barnmedicin för skolläkare finns för dig som är Skolläkare eller blivande skolläkare och önskar gå en bred repetitions- och fördjupningskurs i barnmedicin. Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar inom skolhälsovården.

Kursen ska ses som ett komplement till de specifika skolläkarkurser som idag ges live; denna kurs fokuserar på hela bredden av tillstånd som barn i olika åldrar kan drabbas av. Den ger dig fördjupad förståelse för vilka hälsoproblem som drabbar barn och en insikt även i hur barnen behandlas på barnmottagningar och sjukhus, vilket kommer underlätta din vardag som skolläkare.

En modul avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. BHV-modulen är cirka 1/30 av kursen. Som skolläkare är du en del av ”fortsättningen” på BHV, och det är därför av stor vikt att veta hur BHV arbetar idag. Men om du av något skäl vill avstå från BHV-modulen (kanske du nyligen har gått en live-variant), så ange det vid anmälan.

Klicka här för att se exempelfrågor.

Kurslängd: Du får hjälp att ta dig igenom kursen genom en läsecirkel. Följer du läsecirkeln är du klar med kursen på cirka 10 veckor, med 2-3h insats per vecka. BHV modulen kräver 4-6h ytterligare. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt. Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt.
Kursledare: Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.
Kursen är till för dig som är Skolläkare eller blivande skolläkare och önskar gå en bred repetitions och fördjupningskurs i barnmedicin.

Se vårt lässchema/kursprogram här.

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken hos Adlibris

Om Rikshandboken

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Vi hjälper dig. Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.
Mia Axén, Marlene Bruer, Martin Lägervik, John Terlinder.

Diskussionsgruppen

En viktig del av kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Barnmedicin för Skolläkare. Här kan du knyta kontakter med andra skolläkare runt om i landet som går kursen. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkare John Terlinder. Där kan man fritt fråga John Terlinder och Martin Lägervik om fallen i kursen och andra fall man stöter på i sin vardag samt diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Sagt om systerkursen ”Barnmedicin för allmänmedicin”

”Jag lär mig mycket av era förtydliganden och länktips i feedbacken och i era förtydliganden i diskussionsforumet!  Inspirerande!”

”Jag vill berömma upplägg och frågor!”

”Jag gjorde nyss klart BVC-avsnittet och tyckte den var väldigt bra. Jag har gått landstingets egna BVC-kurs för ca ett år sedan men lärde mig ändå mycket nytt”

”Väldigt bra upplägg måste jag säga där man aktivt måste tänka igenom alla de här ”styckespatienterna” på jourcentralen.”

”Pediatrikcirkeln har gett mig mycket nya kunskaper och tips att ta med mig i min vardag på hälsocentralen. Diskussionsgruppen gör kursen mer levande och man får snabba och konstruktiva svar från kursledningen”

Sagt av deltagare i kursen ”Barnmedicin för allmänmedicinare”

4131

Stärk den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Kursen är LIPUS-certifierad.

Om kursen

Kursen ”Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer” (även kallad Pediatrikcirkeln för bakjourer) är till både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour inom pediatrik. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Därtill syftar kursen till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet. Eftersom kursen helt bygger på fall, som löses stegvis, passar den väldigt bra att gå även om man inte i närtid ska in i bakjoursledet, men ändå som specialist vill vill börja känna på "tänket" som ytterst ansvarig bakjour.

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna bakjoursfall. Du kommer som kursdeltagare delta i en mindre grupp om 20 personer som online följer varandra under året. Varje vecka kommer två fall från gruppen eller redaktionen presenteras i frågesystemet, via ett steg för steg system. Ett av fallen kommer relatera till den veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är att på så sätt träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman.

Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer. Två gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

Klicka för exempel på bakjoursfall.

Kursen innefattar bland annat:

Bakjoursrollen – Bakjourssamtalet – Juridik som bakjour – Etik som bakjour – Att bedöma primärjourens och sin egen kompetens som bakjour – Barnets normala utveckling – Anamnestagning och undersökning – Akuta tillstånd – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi etc) – Neonatologi – Förgiftningar – Samtliga organsystems sjukdomar (kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi etc) – Genetik – Perinatalmedicin – Allergi – Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn  – Metabola sjukdomar – Tillväxt och pubertet

Möt John Terlinder, redaktör och kursledare:

https://vimeo.com/312309297

Gästredaktörer

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet

Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer (frivilligt) för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

Tidsupplägg

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Hela kursen löper över 1 år med en lovvecka per termin samt ett längre jul- och sommarlov. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara ”gästmoderator” i diskussionsforumet när ditt subspecialistområde avhandlas.

Se vårt kursprogram/lässchema här. 

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

Köp boken här

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt

rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar – här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

Kursen innehåller hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du även använda den breda samling av reviewartiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg). De flesta veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda.

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i PC för blivande bakjourer och bakjourer. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Intyg

Efter genomförd kurs får du ett LIPUS-certifierat kursintyg.

Sagt om kursen

"Utmärkt entusiasmerande kursledning!"

"Mycket bra koncept har rekommenderat till kollegorna på kliniken"

" Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en välbehövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande."

"Bra med flexibilitet, att arbeta när man har tid med den, fallbeskrivningar"

""Bra att få gå igenom hela barnmedicinska bredden och uppdatera sig. Bra med diskussion med kollegor. Artikelsamling som var mkt lärorik"

Kursbetyg ”Vad tycker du om kursen som helhet”: snitt 6 av 6 poäng

Tillbaka till kursutbud

35038

Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Kursinnehåll

Introduktion:

 • Introduktion (5 minuter)
 • Introduktion till smärtområdet (28 minuter)

Smärta och smärtskattning:

 • Nociceptiv smärta: Smärtförstärkande och smärtdämpande system (32 min)
 • Neuropatisk smärta (14 min)
 • Kommunikation med smärtpatienter (35 min)
 • Smärtskattning (37 min)

Farmakologisk smärtbehandling:

 • Allmän farmakologi (23 min)
 • Behandling av neuropatisk smärta (15 min)
 • Antiinflammatoriska läkemedel (Detta kursmoment är under uppbyggnad, innehållet kommer inom kort).
 • Opioider (40 min)
 • Smärtbehandling hos barn och ungdomar (Detta kursmoment är under uppbyggnad, innehållet kommer inom kort).

Kursinnehåll

Total föreläsningstid: 3 h 50 minuter. Varje kapitel innehåller föreläsningar som är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning får du träna på dina kunskaper genom ett quiz.

Kurslängd: Tidsåtgången för dig som går kursen är totalt cirka 8 timmar. Kursen kan genomföras var du vill, när du vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Föreläsare:
Jan Degerfäldt
Mads Werner
Marcelo Rivano
Kerstin Eriksson, Lotta Wikström
Stefan Lundeberg

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Representerar du en organisation/sjukvårdsområdet och vill att fler ska gå kursen?

Be om en offert

35040

Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Kursinnehåll

Introduktion:

 • Introduktion till kursen symtomkontroll vid avancerad cancer (5 minuter)

Handläggning av avancerade tillstånd:

 • Kirurgiska och radiologiska interventioner (50 min)
 • Nutrition och cancerkakexi (27 min)
 • Komplexa symtom vid avancerad cancer (31 min)
 • Cancerrehabilitering vid avancerad cancer (1 h och 20 min)
 • Zoomsammankomst nr 1. Efter halva kursen hålls ett obligatoriskt webinar en eftermiddag [preliminärt 4/5 2021]. Du som kursdeltagare kopplas ihop med kursledaren och fallen diskuteras.

Smärta och smärtbehandling vid avancerade tillstånd:

 • Allmän farmakologi (23 min)
 • Kommunikation med smärtpatienter (35 min)
 • Smärtlindring vid avancerad cancersjukdom (55 min)
 • Zoomsammankomst nr 2. Som kursavslutning hålls en zoomsammankomst [preliminärt eftermiddagen 18/5 2021] där de ingående fallen diskuteras och även andra frågor och fall kan tas upp).

Kursinformation

Total föreläsningstid: ca 3 h och 20 minuter. Varje kapitel innehåller föreläsningar som är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning får du träna på dina kunskaper genom ett quiz.

Kurslängd: Tidsåtgången för dig som går kursen är totalt cirka 16 timmar. Kursen kan genomföras var du vill, när du vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Föreläsare:
Jan Degerfält
Erik Johnsson
Inger Keussen
Ingvar Bosaeu
Gunnar Eckerdahl
Pia Dellson
Mads Werner
Marcelo Rivano
Staffan Lundström

Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Representerar du en organisation/sjukvårdsområdet och vill att fler ska gå kursen?

Be om en offert

26283

Det här en kort onlinekurs för dig som är patient eller brukare och önskar få ett verktyg för att bli mer delaktig i de beslut som vården fattar om dig och din kropp.

Kursen är helt kostnadsfri och on-demand, vilket betyder att du kan börja, pausa eller repetera när du vill. Kursen består av en serie videofilmer samt formulär som du kan ladda ned och använda nästa gång du besöker vården. Kursen tar cirka 30 minuter. Den innehåller ingen examination, men du måste titta på samtliga filmer för att få kursintyget.

https://vimeo.com/430275144/305a8a9ad4

Kurslängd: cirka 30 minuter
KursledareBerith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare. 
Kursen är till för dig som patient eller brukare som vill bli mer delaktig i de beslut som tas om dig och din hälsa.
Intyg: Efter godkänd kurs får du ett intyg

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det " Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. " De flesta i vården tror nog att de verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet.

Vi som har skapat kursen "Delat beslutsfattande - för dig som patient" är övertygade om att vi kan ändra på detta och hjälpa vården att bli betydligt bättre på att involvera dig som patient/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av dig och dina anhöriga i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka din delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera dig som patient/brukare mer i vårdens beslut. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och ta med vid din nästa kontakt med hälso- och sjukvården.

Vi har även tagit fram en kurs som riktar sig till den enskilde sjuksköterskan eller läkaren som vill lära sig mer om metoden "Delat beslutsfattande" samt en implementeringskurs för den som driva ett implementeringsprojekt på sin enhet för att öka patienternas/brukarnas delaktighet. Tipsa gärna din läkare eller den vårdenhet du har kontakt med om dessa kurser!

Tillbaka till kursutbud

26358

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det " Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. " Den här kursen går via on-demand filmer, quiz och ett nedladdningsbart praktiskt patientformulär igenom en metod som hjälper dig att verkligen utforma vården i samråd med patienten. Använder du den här metoden har forskningen visat att du får nöjdare patienter och effektiviserar er kommunikation.

https://vimeo.com/430275035/cd0d89f379

Kurslängd: cirka 40 minuter.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som är sjuksköterska, distriktsläkare, distriktssjuksköterska eller slutenvårdsläkare och önskar öka dina patienter/brukares delaktighet.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett intyg.

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det " Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. " De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan sedan patientlagen kom. Visst är det märklig? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen "Delat beslutsfattande - en introduktion" är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

Vi vill även rekommendera vår 30 minuters brukar/patientkurs, som kan hjälpa dina patienter att komma mer förberedda till mottagningsbesöket.

Vill du arbeta mera brett för att införa "Delat beslutsfattande" på din arbetsplats? Då rekommenderar i vi istället vår kurs "Delat beslutsfattande - en implementeringskurs" som ger dig stöd och verktyg i att genomföra ett införandeprojekt.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Klicka här för att be om en offert. Medster.se klarar att hantera tusentals användare, så även hela sjukvårdsorganisationer är välkomna att höra av sig.

Tillbaka till kursutbud

26574

Här kan du logga in för att komma åt enkäter, utvärderingsinstrument och instruktionsfilmer för läkarens livslånga lärande. För att kunna använda enkäterna behöver du ha fått en unik kod som identifierar den du ska utvärdera av din studierektor eller utbildningsansvarige (titta i din mejlkorg).

Verktyget är under uppbyggnad, men du är välkommen in och titta.

Har du inget konto? Klicka på "Gå den här kursen", så leds du genom registreringen. Har du redan ett konto? Logga in här.

Välkommen!

893

Vill du göra en gruppanmälan? Klicka här.

Om kursen

Kurslängd: 2h per avsnitt, totalt 6h.
Kursledare
: John Terlinder, Specialistläkare Barnmedicin.

Lär dig att bemöta och bedöma det sjuka barnet. Hur får kan man närma sig ett barn som är rädd? Hur bedömer man andningsarbetet hos ett barn?

https://vimeo.com/339973209

Du behöver sätta av cirka 2 h per avsnitt, men det går bra att spara och pausa hur många gånger som helst. Kursen har fokus på patientfall, som du löser genom att titta på de länkade föreläsningarna och lyssna på poddavsnitt. Kör du fast eller bara vill starta en diskussion kan du ställa frågor i det barnläkarledda diskussionsforumet.

Examination

För att bli godkänd krävs 80% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, du får hur många försök som helst.

Kursintyg

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg att ladda ner.

För studierektorer

Som studierektor/utbildningsansvarig kan du anmäla dig till en gratis provomgång, där du får tillgång till kursen under två veckor, mejla info@medster.se för att få ditt inlogg. Kursen är utformad för att motsvara cirka två ”live” utbildningseftermiddagar  för AT-läkare.

Är du intresserad av att göra en gruppanmälan till kursen för dina AT-läkare? Mejla info@medster.se för en offert. Det går till exempel utmärkt att du samlar dina AT-läkare i en grupp – tittar på föreläsningarna i stortgrupp, men låter AT-läkarna göra instuderingsfallen enskilt vid sittande bord. OBS! Du har inte rättighet att använda utbildningen i storgrupp utan att först ha anmält varje deltagare!

Sagt om kursen

”Lärorikt och kul!”

”Bra sätt att lära sig”

Hur upplevde du kursen som helhet? 5,5 av 6 poäng

Skulle du rekommendera en kollega att gå kursen? 5,5 av 6 poäng.

19661

Den här kursen har vi flyttat till en ny sajt för att kunna hantera mer trafik: https://covid19.medster.se

20619

Den här kursen har vi flyttat till en ny sajt för att kunna hantera mer trafik: https://covid19.medster.se

4120

Bli en starkare teammedlem och bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet genom att gå en 7,5 Hp fördjupningskurs i barnmedicin.

I samarbete med Jönköping University/Hälsohögskolan erbjuds en uppdragsutbildning om 7,5 Hp på avancerad nivå för sjuksköterskor som vill fördjupa sin kunskap inom barnmedicin. Kursen är en utökad version av Medsters ”Barnmedicin för sjuksköterskor”, och berättigar till högskolepoäng. Den går över ett år, på åttondelsfart, vilket motsvarar cirka 5 h insats av dig per vecka i två terminer.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom elevhälsa, barnhälsovård, barnsjukvård, primärvård eller andra intresserade.

Möt Kursledarna Mia Axén, Marlene Bruér, Karin Eskär och John Terlinder

https://vimeo.com/312207729

Anmälan

Vi tar för närvarande inte emot några nya anmälningar till denna kurs, men det går bra att lämna en intresseanmälan.

Kursstart

KursstartSista anmälningsdag
Vi tar för närvarande inte emot några nya anmälningar till denna kurs, men det går bra att lämna en intresseanmälan.Lämna intresseanmälan

Kontakt

Katarina Bolin katarina.bolin@ju.se +46 36-10 1738

Innehåll:

Vård av barn och unga – Anamnestagning och undersökning, Akuta tillstånd, Förgiftningar, Barnmisshandel

Barnets normala utveckling – Genetik, Tillväxt och pubertet, Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn, Utvecklingsproblem och neuropsykiatri, Barnpsykiatri

Vanligt förekommande pediatriska tillstånd – Kardiologi, Nefrologi, Gastroenterologi, Hematologi, Onkologi, Infektionssjukdomar, Andningsorganens sjukdomar, Leversjukdomar, Hudsjukdomar, Diabetes och endokrinologi, Immunologi, Rörelseapparatens sjukdomar, Neurologi, Neonatologi, Perinatalmedicin, Allergi, Metabola sjukdomar

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av litteraturstudier, instuderingsfrågor, webföreläsningar och webseminarier. Kursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och bedrivs på åttondelsfart över ett år.

Efter att ha läst veckans kapitel och tittat på den svenska översiktsföreläsningen får du varje vecka svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm.

Här kan du se exempelfrågor.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Kursen examineras genom bearbetning av instuderingsfrågor som besvaras individuellt och diskuteras vid ett seminarium. Var 8:e vecka examineras genomgångna moment genom en hemuppgift där både kunskaper, färdigheter, kritisk och vetenskaplig förmåga bedöms individuellt. Hemuppgifterna består i att skicka in 3 stycken fallbeskrivningar och 2 stycken evidensbaserade inlämningsuppgifter.

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare får ett intyg över genomgången kurs.

Behörighet

Grundläggande behörighet, samt avslutad sjuksköterskeexamen om 180 Hp eller motsvarande. Alla är behöriga att delta*, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren) som utser kursdeltagare.

*Har du redan gjort delar av Medsters andra kursspår ”Barnmedicin för sjuksköterskor” får du tillgodoräkna dig alla moduler du gjort hittills, men behöver komplettera med de inlämningsuppgifter som hör uppdragsutbildningen till.

Kostnad

15 000 SEK (exkl. moms) * Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

*Går du redan Medsters ”Barnmedicin för sjuksköterskor” och vill byta till uppdragsutbildningen är tilläggskostnaden 8000 SEK. Ange då detta i fältet ”övrig information” vid anmälan.

Sagt om kursen

Utdrag från kursenkät från systerkursen ”Barnmedicin för sjuksköterskor, utan högskolepoäng”:

”En fantastisk bra kurs. Jag har redan kunnat använda kunskapen och dela med mig till mina kollegor. Det är flera av mina kollegor som är avundsjuka och intresserade av att få gå den.”

”Då det är många år sedan jag gick min barnvidarutbildning så är ”Barnmedicin för sjuksköterskor” en perfekt möjlighet till fördjupning i de olika områdena inom barnmedicin. Studierna känns mycket värdefulla och utvecklande. De öppna veckorna för instuderingsfrågorna ger mig självdisciplin att läsa in avsnitten i tid, samt att det ändå ges möjlighet att läsa i kapp om det behövs. Bra feedback och bra möjligheter till diskussioner i grupperna. Det finns ett stort engagemang hos redaktionen vilket känns riktigt bra.”

”Kursen är bra och rolig, lär mig massor hela tiden!”

”Det är mycket lärorikt och kul”

”Väldigt givande frågor och bra litteratur. Jag läser min specialistutbildning på KI och kan fördelaktigt relatera mellan dessa kurser.”

Kursenkät systerkurs: Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3 av 6 poäng.

I samarbete med:

Jönköping University - School of Health and Welfare

Tillbaka till kursutbud

1491

Om kursen

Är du förälder till ett barn som har Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser)? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Logopederna Karolina Nilsson och Anna Drevsson går tillsammans med barnläkare John Terlinder igenom begreppen och beskriver hur man som förälder kan träna med sitt barn.

Vi har lagt upp utbildningen så att den även passar andra anhöriga som är nära barnet – till exempel mor och farföräldrar. Utbildningen är helt on-demand och online. Det betyder att du och dina anhöriga kan göra utbildningen var du vill och när du vill och helt i din egen takt.

Kursledare: Karolina Nilsson, John Terlinder och Anna Drevsson
Tidsåtgång: ca 2 timmar

https://player.vimeo.com/video/324239472

Diskussionsgrupp

Anmäler du dig får du tillgång till en diskussionsgrupp, öppen för alla deltagare i kursen. Den modereras av Logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson. Där kan du posta vilka frågor du vill.

Examination

För att bli godkänd krävs 75% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, du får hur många försök du vill på dig, instuderingsfrågorna är endast till för att du ska lära dig.

Kursintyg

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg att ladda ner.

För förskolepersonal och skolpersonal

Vi har även en utbildning anpassad till pedagoger som har elever med verbal dyspraxi. Mer info…

11619

En lättsam och lärorik exposé i fysiologi och sjukdomslära för dig som till exempel utbildar dig till personlig tränare, massageterapeut eller träningsinstruktör. Följer kraven i fysiologi och sjukdomslära enligt styrdokumentet från Branchrådet Svensk Massage ”Kompetenskrav Kunskapskrav och Färdigheter för en Certifierad Massör”

https://vimeo.com/359156259/20ac11903b
1805

Delat beslutsfattande - en implementeringskurs är en onlinekurs för dig som arbetar i vården och som önskar få hjälp att systematiskt öka patienternas/brukarnas delaktighet på din vårdenhet.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Be om en offert.

https://vimeo.com/368462319/c06e8ed79d
Berith Hedberg, docent och kursledare, berättar om vad du lär dig under kursen.

Kurslängd: Cirka 6 h
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som önskar arbeta systematiskt för att din enhet bättre ska följa patientlagen "Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten." Vi har utformat kursen så att den särskilt ska passa den kliniskt aktiva sjuksköterskan, distriktsläkaren, distriktssjuksköterskan eller slutenvårdsläkaren.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett intyg.

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det "Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten." De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan patientlagen kom. Visst är det märkligt? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen "Delat beslutsfattande - en implementeringskurs" är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare! Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen. I den här kursen tar vi fasta på det och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

När du har gått den här kursen hoppas vi att du har fått ett antal redskap för att implementera delat beslutsfattande på din arbetsplats. För att underlätta spridningen av metoden kan vi rekommendera vår kortkurs som är riktad till den enskilde läkaren eller sjuksköterskan (tänkt att användas för att introducera samtliga kollegor till arbetssättet) och en brukar/patientkurs.

Representerar du en organisation som vill att många ska gå kursen? Be om en offert.

Medster.se klarar att hantera tusentals användare, så även hela sjukvårdsorganisationer är välkomna att höra av sig.

Tillbaka till kursutbud

1746

Är ni flera som vill gå kursen? Klicka här för att be om en offert.

Om kursen

Går ett barn med Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser) på din avdelning? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Logopederna Karolina Nilsson och Anna Drevsson går tillsammans med barnläkare John Terlinder igenom begreppen och beskriver hur man som pedagog kan träna med sitt barn.

Utbildningen är helt on-demand och online och. Det betyder att du kan göra utbildningen var du vill och när du vill och helt i din egen takt. Totalt tar den cirka 2 timmar att gå igenom.

Är ni flera i personalen som har behov av utbildningen? Det går bra att beställa en grupplicens.

Möt kursledarna Karolina Nilsson, John Terlinder och Anna Drevsson:

https://player.vimeo.com/video/343440755

Diskussionsgrupp

Anmäler du dig får du tillgång till en diskussionsgrupp, öppen för alla deltagare i kursen. Den modereras av Logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson. Där kan du posta vilka frågor du vill.

Examination

För att bli godkänd krävs 80% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, du får hur många försök du vill på dig, instuderingsfrågorna är endast till för att du ska lära dig.

Kurslängd

Deltagaren behöver sätta av cirka 2 timmar.

Kursintyg

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg att ladda ner.

För förskoleschefer/skolchefer

Det går bra att beställa en grupplicens för er avdelning. Då får ni en kod som är giltig för upp till 10 användare. Ni kan använda kursplatserna när det passar er verksamhet – om ni till exempel vill låta 8 medarbetare gå kursen direkt, så kan ni spara de två resterande kursplatserna till den dag en ny medarbetare börjar i arbetslaget. Det finns ingen tidsbegränsning, utan de 10 deltagarna kan börja när de vill och återkomma till kursmaterialet när de vill. Klicka här för att be om en offert.

För anhöriga

Vi har även en utbildning som riktar sig direkt till föräldrar som har ett barn med verbal dyspraxi. Se länk….

3460

Sprid kunskap

https://vimeo.com/354416762/1a36d8f1f5

Med din mobilkamera, ett stativ och en mygga (en liten mikrofon) kan du filma föreläsningar eller seminarier och sprida föreläsningens kunskap till alla som inte kunde närvara.

I den här kortkursen får du ta del av vad du ska tänka på för att få så bra material som möjligt. Videoproducenten Josefina Sahlin ger dig tips på utrustning, var du ska ställa upp kameran och hur du filmar på bästa sätt.

Kursen är skapad tillsammans med Moderskeppet.se - Onlinekurser för kreativa.

4070

Kursen riktar sig till dig som är färdig distriktsläkare och önskar fräscha upp dina kunskaper i barnmedicin. Kursen passar också dig som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik. Distriktsläkaren Martin Lägervik och barnläkaren John Terlinder är kursledare.

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral. Materialet motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs och passar till exempel ypperligt att göra under pågående randning i pediatrik.

Det går att välja till en modul/kurs som avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive föreläsningar av Distriktsläkare, barnläkare, BVC-sköterska, barnlogoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. Vi har avsnitt om barnets tillväxt, vaccinationer, socialtjänst och vanvård spritt under kursen; kursen är därmed ett alternativ/komplement till de BVC-kurser som ges live . BHV-kursen kostar 3999:- om du går den enskilt, men går du den i samband med denna fördjupningskurs blir tilläggskostnaden endast 2000:-

Kurslängd: Ca 40 h. Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt. Lättast är att följa med "Läsecirkeln" runt. Då läser du varje vecka angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorna som är anpassade för allmänmedicin. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 3-4 h/vecka och blir då klar efter 10 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt.

Kursledare: John Terlinder, barnläkare och Martin Lägervik, distriktsläkare
Kursen är till för dig som är distriktsläkare och önskar fräscha upp dina kunskaper i barnmedicin. Kursen passar också dig som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik.
Kursintyg: Efter genomgången och godkänd kurs får du ett intyg enligt SOSFS 2015/2008 om delmål C6.

https://player.vimeo.com/video/312309317

Se vårt lässchema/kursprogram här.

Kurslitteratur barnmedicin

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor.

Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-versionen har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska. Köp boken hos Adlibris

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Sagt om kursen

"Mycket bra kurs. Stort tack!"

"Toppenbra kurs!"

"Stort tack! Jättebra kurs! Jag ska rekommendera kursen till mina kollegor."

"Kursen var mycket intressant, lärande. Har redan rekommenderat kursen till mina kollegor."

"Mycket smidigt att kunna studera när det passar. Exempelvis när det varit lugnt på akutmottagningen har jag kunna läsa lite. Bra att kursen täcker så stor del av ämnet pediatrik."

"Bra med upplägget (att få hjälp att strukturera upp studietiden), att kapitel och frågor var anpassade till allmänmedicin-ST vilket gjorde att det inte kändes "överkurs" och intervjuer och illustrerande filmer (för att belysa t.ex. språkstörning, reflexer m.m)."

Kursbetyg ”Vad tycker du om kursen som helhet”: snitt 5,2 av 6 poäng

4111

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. Du kommer vid kursens slut ha ökat din förmåga att förstå varför utredningar görs och varför man väljer olika behandlingar. På så sätt kommer du bli en starkare teammedlem och kunna bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet. Kursen är anpassad för att passa sjuksköterskor med barnintresse. Den är inriktad på medicinsk fördjupning, ej omvårdnad. Kursen är LIPUS-certifierad och vid kursens slut får du ett intyg.

Kurslängd: Cirka 120 h.
Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt. Varje vecka avhandlas nämligen ett självständigt ämne; det betyder att om du vill börja imorgon, så startar du med denna veckas ämne och fortsätter sedan ett år framåt och kommer då ha gått igenom samtliga ämnen i kursen. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt. 
Kursledare: Marlene Bruér, barnsjuksköterska och John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för barnsjuksköterskor, skolsköterskor, BVC-sköterskor, slutenvårdssköterskor, akutsjuksköterskor och sköterskor på vårdcentraler. Du behöver inte ha gått barnvidareutbildningen för att gå kursen, den är öppen för alla sjuksköterskor, men du som har gått barnvidareutbildningen kommer uppleva att kursen är ett bra sätt att ta sig vidare ytterligare inom barnmedicin.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett LIPUS-intyg.

Här kan du se exempelfrågor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Ökad kunskap i det breda fältet barnmedicin; bland annat:

Barnets normala utveckling – Anamnestagning och undersökning – Vård av barn och unga – Barnmisshandel – Akuta tillstånd – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Onkologi- Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi) – Neonatologi – Förgiftningar – Genetik – Perinatalmedicin – Allergi – Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn – Metabola sjukdomar – Tillväxt och pubertet

Färdighet och förmåga
Ökad förmåga att kontrastera olika källor kring medicinska uppgifter jfr den brittiska läroboken, jfr Socialstyrelsens riktlinjer, jfr SBU rapporter, jfr barnläkarföreningens PM och lokala riktlinjer. Ökad förmåga att kunna vända och vrida på fall i det gemensamma diskussionsforumet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ökad förmåga att värdera och förhålla sig till patienternas olika sätt att presentera sig genom att ta del av; 1. Lärobokens fal 2. De extensiva fallen i de elektroniska instuderingsfrågorna. 3. De PM och hänvisningar som finns i instuderingsmaterialet. 4. Falldiskussioner i diskussionsforumet.

Kursprogram/läsecirkel

Examination

Varje vecka gör du ett antal instuderingsfrågor. Det krävs 80% rätt för att få godkänt på varje vecka. Men var inte orolig, klarar du inte instuderingsfrågorna, så får du ett nytt försök direkt. När du har klarat kursen får du ett intyg om genomgången Lipus-certifierad kurs, vilket har hög status i svensk hälso och sjukvård*.

*Vi erbjuder även denna kurs i en utökad version som en uppdragsutbildning i samarbete med hälsohögskolan i Jönköping. Du hittar den på ju.se

Möt Mia Axén, Marlene Bruér och John Terlinder, kursledare:

https://player.vimeo.com/video/312091961

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den ersätter den traditionella översiktsföreläsningen. Genom att läsa motsvarande kapitel i Lissauer, så får du på cirka 20 minuter en bra och pedagogiskt översikt och uppfräschning av ämnet. Boken är på engelska, men det går att använda Google Translate i online-versionen för att få en hjälplig svensk översättning.

Köp boken här

Tycker man att det är alltför svårt med Engelska, går det också att ta sig fram genom att läsa den svenska boken ”Barnmedicin” ( men den är inte riktigt lika heltäckande och frågorna hänvisar ibland till specifika bilder i Lissauer):

Köp boken här: Barnmedicin av Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Tor Lindberg

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Den modereras av specialistsjuksköterska Marlene Bruer och Barnläkaren John Terlinder. Där kan man fråga kursledarna om högt och lågt, diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Kan jag göra kursen på arbetstid?

Fråga din arbetsgivare och kom överens innan du anmäler dig. På olika håll i landet har man löst det på olika sätt. En lösning kan vara att du gör kursen när det passar på en ledig dag/hemma men skriver upp tiden i flexen efteråt och tar ut flexledigt senare. En annan lösning är att efter eget ansvar lägga kursens 2-3h varje vecka (utan att skriva upp tiden), men som kompensation få schemalägga en ”Ledig för kurs med lön- dag" per månad. En tredje lösning är att spara fyra kursveckor/moduler och göra alla på en och samma dag.

Får jag göra frågorna tillsammans med kollegor på min klinik?

Absolut – det uppmuntrar vi. Om ni vill sätta er två eller flera betalande kursdeltagare tillsammans och göra kursen samt frågorna blir det ännu roligare och lärorikare. Vi introducerar under kursen också ett videomötessystem, Zoom, som gör det lätt att träffas ett par stycken och videochatta via sina telefoner om man vill sitta kvar hemma, men ändå diskutera frågorna med sina vänner.

Sagt om kursen

”En fantastisk bra kurs. Jag har redan kunnat använda kunskapen och dela med mig till mina kollegor. Det är flera av mina kollegor som är avundsjuka och intresserade av att få gå den.”

”Då det är många år sedan jag gick min barnvidarutbildning så är ”Barnmedicin för sjuksköterskor” en perfekt möjlighet till fördjupning i de olika områdena inom barnmedicin. Studierna känns mycket värdefulla och utvecklande. De öppna veckorna för instuderingsfrågorna ger mig självdisciplin att läsa in avsnitten i tid, samt att det ändå ges möjlighet att läsa i kapp om det behövs. Bra feedback och bra möjligheter till diskussioner i grupperna. Det finns ett stort engagemang hos redaktionen vilket känns riktigt bra.”

”Kursen är bra och rolig, lär mig massor hela tiden!”

”Det är mycket lärorikt och kul”

”Väldigt givande frågor och bra litteratur. Jag läser min specialistutbildning på KI och kan fördelaktigt relatera mellan dessa kurser.”

Kursenkät: Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3 av 6 poäng.

4128

Pediatrisirkelen kan hjelpe deg med å få til kontinuerlig læring. Dette oppnår vi ved å tilby en struktur for lesing og fordypning med spørsmål som må besvares innen bestemte uker.

Om kurset

Kurset ”Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin” er et tilbud til de som ønsker å få hjelp til å strukturere fordypningstiden av teorien i barne- og ungdomsmedisin. De fleste har sannsynligvis gjort mer eller mindre ambisiøse forsøk på å lese regelmessig. Etter en stund kommer livets andre gjøremål inn, og det er lett å utsette jobben til neste uke, uken deretter eller aldri.

Pediatrisirkelen kan hjelpe deg med å få til kontinuerlig læring. Dette oppnår vi ved å tilby en struktur for lesing og fordypning med spørsmål som må besvares innen bestemte uker.

Flere av modulene har korte forelesninger som sammen med kliniske kaustikker og muligheten for diskusjon på nettforumet er med på å utvikle dine pediatriske kunnskaper.

Her kan du se noen eksempler på spørsmål

Spørsmålene er på norsk med henvisning til norske retningslinjer og veiledere. Som deltager forventes at du også vil være aktiv i diskusjonsforumet som styres av en spesialist innen pediatri, dette gir ytterligere mulighet til å utdype dine ferdigheter.

Møt Emma Satrell og Mari Huseby Olaussen, redaktører og kursleder:

Gjennomføring

Hver uke åpnes et nytt kapittel/modul og hvert kapittel er åpent i tre uker. Til enhver tid vil det være ca. tre åpne kapitler og du kan selv bestemme når du vil sette deg med boka og spørsmålene. Det at hvert kapittel er åpent en begrenset periode hjelper deg til å opprettholde regelmessig lesing/fordypning og dermed faktisk greie å fullføre kurset.

Vi har en friuke hvert semester i tillegg til en lengre jule- og sommerferie. I ferien åpnes alle kapitler/moduler slik at man kan ta igjen det man ikke har rukket. Hver uke er det ca. 15 sidere med tekst, og avhengig av din studieteknikk må du beregne og sette av ca. 1-2 timer per uke gjennom de 40 ukene kurset varer. Om du mot formodning ikke greier alt på ett år, ta kontakt, så åpner vi de kapitlene du mangler for å kunne fullføre.

Se vårt kursprogram/læringsplan her.

Kurslitteratur

Vi tar utgangspunkt i den prisbelønte brittiske læreboka i pediatri:Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte opplag, 550 sider. Med boken følger en digital versjon som er godt tilpasset for mobil og nettbrett. Bokens målgruppe er tidlig i spesialiseringsløpet, men er god lesning for alle som vil oppdatere sin allmennpediatriske kunnskapsbase og er perfekt for den overlegen som vil friske opp kunnskaper utenfor sitt spesialområde. Den er skrevet på lettlest engelsk. Online-versjon har en bra søkefunksjon og her kan man ved behov få hjelp av Google til å oversette teksten til norsk.

Kjøp boken her

Vi kan tilpasse aktuelle kapitler for deg

Vi kan tilpasse aktuelle kapitler for deg. Om du snart skal ha post plassering på for eksempel nyfødt avdelingen vil du kanskje lese nyfødtkapitlet og gjøre de spørsmålene i forkant av rulleringen i stedet for eller i tillegg til de som er åpne. Si i fra til oss hvilke kapittel du vil lese ekstra så åpner vi de for deg.

Diskusjonsgruppen

En viktig del av kurset er diskusjonsgruppen, den er åpen for alle deltagere i Peditrisirkelen. Den modereres av Emma Satrell og Mari Huseby Olaussen. Der kan man diskutere innhold i kurset, komme med synspunkter eller finne ut hva andre deltakere synes om de siste ukenes spørsmål.

For undervisningsansvarlige

Pediatrisirkelen kan med fordel brukes i forbindelse med undervisningsopplegget rundt omkring på de forskjellige barneavdelingene, den dekker alle områder innen grunnleggende pediatri.

4485

Är ni en hel enhet som vill gå kursen? Klicka här för att be om en offert.

Om kursen

Kursen är en introduktion till bemötande och bedömning av sjuka barn för den intresserade sjuksköterskan, undersköterskan och vårdpersonal. Hur får man en treåring mindre rädd? Hur bedömer man andningsarbetet hos ett barn? Dessa och många andra frågor får du svar på under kursens gång.

Kursen har fokus på klassiska barnfall på jourcentral och akuten, som du löser genom att titta på de länkade föreläsningarna och lyssna på poddavsnitt. Kör du fast eller bara vill starta en diskussion kan du ställa frågor i det barnläkarledda diskussionsforumet.

https://player.vimeo.com/video/340442512

Den här utbildningen följer tre avsnitt av podden AT-läkarna

Kursledare: John Terlinder, Barnläkare.
Kurslängd: 6 timmar.
Kursen är till för dig som som är sjuksköterska,  undersköterska och övrig personal som arbetar inom barnsjukvården/hälsovården.

Examination

För att bli godkänd krävs 80% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, du får hur många försök som helst.

Kursintyg

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg att ladda ner.

För vårdenhetschefer

Är du intresserad av att göra en gruppanmälan till kursen för dina medarbetare? Mejla info@medster.se. Som vårdenhetschef har du möjlighet att få tillgång till kursen gratis under två veckor – mejla info@medster.se vid intresse.

Kursen passar till exempel perfekt som en introduktion och inspiration till nyanställd personal på barnkliniker och barnmottagningar.

Sagt om kursen

Hur bedömer du kursen som helhet?

Svar: 6/6 -Mycket bra!

Skull du rekommendera kursen till en kollega i samma situation? 

Svar: 6/6 – Absolut. Gärna!

5038
https://vimeo.com/360249721/b670768407

Här kan du som är anställd på Skövde barnklinik utan kostnad pröva att göra tre verklighetsbaserade patientfall. Fallen är byggda ur ett bakjoursperspektiv, men de är precis lika lärorika om du är ST-läkare.

Lycka till!

För att komma igång, klicka på "Gå den här kursen" ovan. Ange rabattkoden som är specifik för Skövde barnklinik (den har gått ut per mejl, men fråga närmsta chef om du saknar den.)

2039

Det ska vara lätt att göra rätt. Med hjälp av pedagogiska föreläsningar och bilder redogörs översiktligt för de lagar och regler som styr svensk hälso- och sjukvård, varvat med självrättande quiz och instuderingsfrågor med exempel hämtade från verkligheten.

Uppskattad tidsåtgång: Cirka 6½ h
Kursen är online och on-demand. Du kan börja redan idag.
Kursledare: Emelie Terlinder, jurist. Föreläsningar av Karin Engström, specialiserad hälso- och sjukvårdsjurist.
Kursintyg: Efter avslutad och godkänd kurs får du ett LIPUS-intyg.

Kursen består av cirka två timmar inspelade föreläsningar samt tillhörande quiz och instuderingsfrågor. Det betyder att du behöver sätta av ungefär 6½ timme för att slutföra kursen.

Här finns alla möjligheter för dig att få övergripande koll på den juridik som reglerar svensk hälso- och sjukvård, så att du kan känna dig lite tryggare i vad som gäller för dig och din arbetsplats.

Kursen är cerifierad av Lipus!

https://www.lipus.se/kurs/halso-och-sjukvardsrattslig-oversiktskurs/

5383

På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BHV. Allt material är on-demand, vilket betyder att du kan göra kursen var du vill, när du vill.

För dig som är allmänmedicinare har vi även en fördjupningskurs i barnmedicin som du hittar på Medster.se/kurser. Där har vi fokuset på barnet du träffar på din mottagning eller på jourcentralen.

Kurslängd: cirka 8 - 10 h
Kursledare: John Terlinder, barnläkare.
Föreläsare: Ann-Christin Olsson, BHV sköterska. Martin Lägervik, distriktsläkare. Karolina Nilsson, logoped.
Kursen är till för dig som ST-allmänmedicinare (delmål C6), barnläkare (C1) och distriktsläkare. Kursens innehåll motsvarar en klassisk fysisk BHV/BVC-kurs.
Kom ihåg, det är din handledare som bedömer om du behöver gå fler kurser för att fullständigt uppfylla varje delmål.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.
Kursen har en LIPUS certifiering.

https://vimeo.com/363809234/82433a31c5

Kurslitteratur

Välj EN av dessa två böcker:

Barnhälsovård : att främja barns hälsa - Häftad, Svenska, 2016. 294 sidor. Författare: Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin.
Köp boken här hos Adlibris.

Eller:
 Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Engelsak. I BHV-kursen läser vi dock bara utvalda avsnitt om nutrition, barn som far illa och barnets normala utveckling.

Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska. Köp boken hos Adlibris.

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Sagt om kursen

Kul kurs! Bra med frågor att förankra innehållet man läst.

Mycket bra! Fina pedagogiska filmer och länkar till bra information.

Jag uppskattade att kursen är pedagogisk och informativ. Tar upp relevanta områden och är inspirerande till att arbeta med BHV.

Givande, lärorik, mycket praktiska tips för undersökning. Bra jobbat!

Bra att kunna göra i eget tempo. Bra att kunna kolla om klipp mm. Bra innehåll. Lagom djup information.

Tack för en väldigt givande och lärorik kurs! Har redan rekommenderat denna kurs till flera av mina ST och specialistkollegor!

"Hur bedömer du kursen som helhet" Snitt 5,25 av 6 poäng.

Tillbaka till kursutbud

6103

Rätt diagnos och rättvist ACG är en utbildning som ger deltagarna möjlighet att träna på diagnossättning i primärvården.

Be om en offert för din vårdenhet

Med hjälp av korta föreläsningar går vi igenom grunderna vid diagnossättning, reglerna för diagnossättning och återregistrering samt ACG-systemets uppbyggnad. Deltagarna får träna sig på att ställa och återregistrera diagnoser med hjälp av ett antal patientfall. Patientfallen är anpassade för läkare, sjuksköterskor, telefonrådgivning, och paramedicinare.

Kurslängd: Föreläsningar 30 minuter + patientfall cirka 20 minuter.
Överkursen: ca 60 minuter för inspelat material + 20 minuter för patientfallen.
Kursstart: Utbildningen är helt online och on-demand och du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt.
Kursledare: Kjell Lindström, distriktsläkare och John Terlinder, barnläkare.
Kursen är till för dig som arbetar inom primärvården.
Kursintyg: Vid utbildningens slut får varje deltagare ett intyg. Kursdeltagaren kan sedan återkomma till kursen efter veckor, månader eller år för att genomföra kursen på nytt som repetition eller för att använda den som uppslagsverk.

https://vimeo.com/367043605/7139ab6483
Distriktsläkare Kjell Lindström och barnläkare John Terlinder presenterar kursen.

Kursledare med lång erfarenhet

Kursledare Kjell Lindström, distriktsläkare, har bl.a. utbildat över 40 vårdcentraler i diagnossättning och ACG. Kursledaren John Terlinder, barnläkare, har flera års erfarenhet från primärvården. Både John och Kjell har tidigare genomfört flera medicinska revisioner gällande diagnossättning och ACG.

Grupplicens för hela din vårdenhet

Det finns möjlighet att be om en offert på en grupplicens för hela din vårdenhet eller för större sjukvårdsområden. När samtliga vårdcentraler i en region går denna utbildning får regionen en mer enhetlig diagnosticering och ett mer rättvisande ACG.

När du väl har beställt en licens så får du en vårdcentral-specifik kod som du mejlar ut till dina medarbetare tillsammans med länken till utbildningen. Medarbetarna kan då registrera sig själva och omedelbart påbörja utbildningen.

Lägg till eget material

Det finns möjlighet för dig som beställare att lägga till eget material/en egen video om det är något särskilt regionspecifikt ni vill trycka på.

För att be om en offert för din vårdenhet – klicka här

Tillbaka till kursutbudet

6913

Är ni flera som är intresserade av att gå kursen på din enhet? Be om en offert.

Multisjuklighet hos äldre är en webbkurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär ut en metod för att göra personcentrerade bedömningar.

Multisjuklighet är vanligt
Så småningom blir vi alla äldre och behöver vård. Äldre är idag, på grund av den demografiska utvecklingen, vårdens största patientgrupp. Många äldre utvecklar över tid multisjuklighet och skörhet och den multisjuke äldre är en mycket vanlig patient i primärvård, slutenvård och SÄBO.

Rätt till en individuell bedömning
Det är en utmaning för varje läkare och sjuksköterska att göra en individuell bedömning och anpassning av vården för den multisjuke. Trots att det är tvärt emot uppdragsgivarens och vår egen intention, fokuserar handläggning då lätt på enstaka diagnoser utan större hänsyn till individen. Sådan handläggning av den multisjuke riskerar att orsaka suboptimal hälsa och i värsta fall allvarliga komplikationer. En personcentrerad och individuell bedömning, som patienten egentligen har rätt till, leder däremot till bättre hälsa och effektivare vård.

Underlätta bedömningen av multisjuka
Efter en genomgången kurs får du större förståelse för multisjuklighet och har fått lära dig ett geriatriskt förhållningssätt och metod för bedömning. Det ökar möjligheterna för dig att göra den individuella bedömning som varje patient har rätt till.

En systematisk metod
I kursen lär geriatrikern Gunnar Akner ut en metod för systematisk analys och handläggning av multisjuklighet och skörhet som förbättrar möjligheten för dig att göra en holistisk och individuell bedömning och behandlingsplan för den multisjuke patienten på ett tidseffektivt sätt. Du får mallar och material att ladda ned som du kan använda i din vardag.

Öka förståelsen för vårdens organisation
Kursen går igenom vårdens former och hur de påverkar vår möjlighet att ge eller inte ge optimal vård till de multisjuka äldre. Har du förståelse för systemet, så blir det mycket lättare för dig att optimera vården av den multisjuke äldre.

Kurslitteratur
Du tillgång till en elektronisk version av boken "Multisjuklighet hos äldre" (red Gunnar Akner) samt ett kapitel i Oxford Textbook of Geriatric Medicine 2018. ”Personalized medicine for older adults”,. (Gunnar Akner)

Vem riktar kursen sig till?
Kursen riktar sig till alla läkare och sjuksköterskor som arbetar med multisjuka patienter, särskilt inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, och internmedicin med dess grenspecialiteter. Kursen kan även vara relevant för andra vårdyrkesgrupper och för yrkesgrupper utanför vården för att få en bild av den komplexitet som råder.

Kursledare:
Gunnar Akner, specialist i internmedicin och geriatrik, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet, tidigare professor i geriatrik.

Kurslängd
Du får under kursen lyssna på flera ca 2-6 minuter långa och rikt illustrerade föreläsningar, varvat med quiz, patientfall och egen inläsning. Gunnar Akner besvarar frågor i det tillhörande forumet. Tidsåtgången är totalt cirka 2h för föreläsningarna och 2 - 4 h för inläsning och patientfall beroende på ambitionsnivå. Kursen kan genomföras var man vill, när man vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

https://vimeo.com/371359992/39054d0103

Tillbaka till resten av kursutbudet

10290

Vi erbjuder ett paketpris där bägge nedanstående kurser ingår:

Barnhälsovård – BVC kurs för läkare

Barnhälsovård – BVC kurs för läkare är gjord för ST-allmänmedicin (delmål C6), barnläkare och distriktsläkare. På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BVC. Allt material är On-Demand, du gör kursen var du vill, när du vill. Kursens innehåll motsvarar en klassisk fysisk BHV/BVC-kurs.

Tidsåtgång : ca 8 timmar.

Barnmedicin för allmänmedicinare

Kursen riktar sig till dig som är färdig Distriktsläkare och önskar fräscha upp dina barnmedicinska kunskaper, eller du som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik. Materialet motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs och passar ypperligt att göra under pågående randning i pediatrik.

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. På så sätt kan du bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral.

Allt material är On-Demand, vilket betyder att du gör kursen var du vill, när du vill.

Tidsåtgång : ca 40 - 50 timmar.

Vi ser att det finns ett behov av att läsa båda dessa kurser och vill därför erbjuda dem som ett paketpris med 2000:- i rabatt.

Vi vill erbjuda all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger att dela med sig av sin kunskap och då få se kunskapen växa.

John Terlinder, grundare

Läs mer om John och historien bakom Medster.se .

26006

Den här kursen är för dig som undrar hur du ska prata om sexuell hälsa med dina patienter. Den är för dig som blir generad när patienterna själva tar upp frågan, och som känner dig dum när du inte kan svara. Den är för dig som vill ta ansvar för konversationen som dina patienter inte vågar initiera, men behöver. Den är för dig som vill lära dig allt du inte fick på utbildningen - om sex.

Kurslängd: Föreläsningar 30 minuter + patientfall cirka 20 minuter. Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt.
Kursledare: Olivia Landén, ST-läkare i allmänmedicin, sexualupplysare, f.d ordförande i RFSU Jönköping och är prisbelönt föreläsare inom ämnet sexologi. Hon föreläser för läkarprogrammet i Linköping och för distriktsläkare runt om i landet.
Kursen är till för dig som är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på vårdcentral men lämpar sig även för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi. Du är således även välkommen att gå kursen om du har ett annat yrke än läkare eller om du bara är nyfiken som privatperson.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Tidsupplägg:

Kursen är helt oberoende av klassrum, tider och resor. Du kan påbörja den när du vill och göra kursen helt i din egna takt. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det.

24137

Webbkursen "Hälsa hos utsatt barn - för socionomer och socialpedagoger" hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser kan vi ge fler barn möjlighet att få den goda hälsa de behöver för att utvecklas maximalt.

Är ni flera på din enhet som vill gå kursen Hälsa hos utsatta barn? Be om en offert.

https://vimeo.com/429616545/6d62ffd46e

Kurslängd: Cirka 5 h
Kursledare: Frida Tilstam, specialistsjuksköterska i pediatrik. Arbetar på ett utredningshem för familjer.
Kvalitetsgranskad av barnläkare John Terlinder.
Kursen är till för dig som är socionom/socialpedagog och som vill ha en konkret och strukturerad utbildning som ökar din kunskap om hälsa hos de mindre barnen som du möter i ditt arbete inom socialtjänsten.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Vilka hälsoproblem drabbar utsatta barn?

Efter kursen kommer du ha ökad kunskap om hälsoproblem som i högre grad drabbar barn som växer upp i familjer med sociala problem. Kursen tar upp hur föräldrarförmåga är kopplat till hälsa och genom fallbeskrivningar får du fördjupa dig i situationer där barnets hälsa kräver mer av föräldrarna.

Lär dig förstå hur vården kommunicerar

I kursen får du bekanta dig med grundbegreppen vården använder för att beskriva barns hälsa, och på så sätt underlätta för dig som socionom att förstå själva språket vården använder. Några av frågorna som besvaras är: Vad innbär en BBIC undersökning? Vilka är de stora hälso-problemen för barn generellt? Hur använder vården en tillväxtkurva?

Kommer jag åt materialet efter att jag har gått färdigt kursen?

Du kommer alltid åt kursmaterialet, obegränsat i tid. Du behåller ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt materialet och använda det som en uppslagsbok.

Träna dig i förväg!

Genom en rad stegvisa fallbeskrivningar får du träna dig på att reagera och handlägga hälsoproblem hos utsatta barn, i förväg, helt utan stress.

Placerade barn behöver hälsovård

Det är tyvärr känt från studier att barn i socialtjänstens omsorg får sämre hälso- och sjukvård än icke-placerade barn. Den här kursen ökar din förmåga att se och förstå tecknen på ohälsa och hjälper dig därmed att se till att de barn socialtjänsten har placerat får den vård de har rätt till. Då blir det lättare för dig att fråga efter rätt saker och vägleda familjehemmen när det gäller barnens hälsa.

Du hinner

Kursen tar totalt cirka 5h, men du kan göra den var, när du vill och över hur lång tid du vill.

Kvalitetsgranskad

Kursen är kvalitetsgranskad av socionom Lena Ahlin, Barn och Ungdom, socionom Anna Amilon och barnläkare John Terlinder.

Är du BHV-sköterska och vill ha ökad kunskap om hälsoproblem hos barn i utsatta situationer? Då är det kursen Hälsa hos utsatta barn som du ska gå.

Kursbeskrivning i pdf

Här kan du ladda ned kursbeskrivningen i pdf-format om t.ex. du behöver bifoga den med en kursansökan till din chef.

34862

Representerar du ett lärosäte eller en större grupp? Be om en offert.

Kursen ges i samarbete med LäraNära AB.

Kursinnehåll

 • Introduktion. (5 minuter)
 • Livets molekyler (20 minuter)
 • Cellen (26 minuter)
 • Rörelsesystemet (13 minuter)
 • Respirationssystemet (21 minuter)
 • Huden (11 minuter)
 • Cirkulationssystemet (40 minuter)
 • Matspjälkningssystemet (18 minuter)
 • Urinsystemet (23 minuter)
 • Nervsystemet (48 minuter)
 • Endokrina system (19 minuter)

Kurslängd
Total föreläsningstid: 4 h 21 minuter. Varje kapitel har en föreläsning på ca 10-30 minuter och är rikt illustrerade. Efter varje föreläsning befäster du dina kunskaper genom ett quiz. Tidsåtgången för dig som går kursen är totalt cirka 8 timmar. Kursen kan genomföras var man vill, när man vill och över hur lång tid som helst. Takten bestämmer du helt själv.

Föreläsare
Jan Degerfäldt, Universitetsadjunkt Lunds universitet, Sjuksköterska.
Maria Johansson, Cellbiolog, Universitetssjukhuset i Lund.

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Representerar du ett lärosäte?

Webbkursen Anatomi och Fysiologi lämpar sig utmärkt att använda som ett block i utbildningar för undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker. Till lärosäten och större grupper kan vi ge en betydande rabatt. Därmed blir det ett mycket kostnadseffektivt sätt att tillgodose institutionens behov av grundföreläsningar inom anatomi och fysiologi. Genom de tillhörande quizen blir studenten inte godkänd med mindre än att hen har tillgodogjort sig kunskapen och det minskar risken för att studenten senare bli underkänd på sluttentamen.
Klicka här för att be om en offert.

21674

Våra coronakurser har vi flyttat till en separat sajt för att kunna hantera större mängder deltagare: covid19.medster.se

22871

När du arbetar i vården leder du ofta andra människor. Ibland är du kanske inte ens medveten om det själv. Men tänk efter - är du sjuksköterska på ett sjukhus - visst sätts du gång på gång till att leda arbetslaget på avdelningen? Är du läkare - visst hamnar du gång på gång i situationer där du förväntas leda ett lokalt team på en vårdcentral, avdelning eller en akutmottagning?

Den här kursen hjälper dig att utveckla din förmåga att leda genom att du får arbeta med en rad verklighetsbaserade ledarskapsfall och får tips om hur du utvecklar din egen ledarskapsmodell. Lärandet sker genom samspel med andra kursdeltagare.

Tips! Se vårt inspelade webbinarie "Gott chefskap i vården" från den 8/10 - 2020 med Raymond Lenrick och Lena Lyckenvik: Se det inspelade webbinariet.

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom vården och som står mitt i vardagens ledarskapsutmaningar. Vi utgår ifrån ledarskapsfall för sjuksköterskor, sjukgymnaster/paramedicinare, ST-läkare och specialistläkare. Under kursen får du lyssna på flera korta föreläsningar varvat med ledarskapsfall som du använder dina nyvunna kunskaper för att lösa. Kursledare Raymond Lenrick besvarar frågor i det tillhörande forumet.

Kurslängd: Cirka 2 -4 h
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg. Är du ST-läkare får du ett intyg angående ledarskap under delmål A1.

Kursledare

 • Raymond Lenrick, ledare och chefscoach Ledningsbolaget AB, bl.a. tidigare verksamhetschef Ob/Gyn, tidigare ansvarig för chefsutbildning region RJL. Överläkare Obstetrik och Gynekologi.
 • John Terlinder, överläkare barnmedicin, tjugoårigt engagemang som utbildningsansvarig, tidigare studierektor, entreprenör, grundare Medster AB.
 • Kajsa Granberg, kommunikatör och marknadskoordinator Medster AB. Ser vården och ledarskapet i vården från ett kundperspektiv.

https://vimeo.com/435757090/c7028ec363
John Terlinder presenterar kursen.

12837

An online course about malaria diagnostics and treatment. Ethiopian Dr Rebecca Tafesse Bogale from Soddo Christian Hospital in Ethiopia give lectures about how to diagnose and treat malaria. You as a participant will be presented to, and by help of the lectures, solve several real malaria cases. The cases will be presented step by step that is very similar to as if you yourself handled the patient.

All fees goes to the trust of Soddo Christian Hospital Ethiopia, Saint Luke's foundation.

https://vimeo.com/449643613/c4984ad459

Course length: About 1,5 hour lecturers + 2,5 hour working with cases.
This course is for: General practitioners in Sweden who's curious about malaria treatment.
Teacher: General Practitioner Rebecca Tafesse Bogale from Soddo Christian Hospital. Infectious specialist Joakim Aronsson, Soddo Hospital/Clinic of infectious diseases County Hospital of Ryhov, Sweden.

Disclaimer: The content in this course is not alone enough for treatment decisions in real malaria cases. All prescription of drugs, doses, and medical decisions must be based om WHO and local government guidelines.

35649

Do you represent a university or a larger group? Request an offer

The course is given in collaboration with LäraNära AB.

Course content

 •  The Cell (28 min)
 • The Musculoskeletal System (12 min)
 • The Circulatory System (39 min)
 • The Respiratory System (21 min)
 •  The Nervous System (46 min)
 • The Endocrine System (22 min)
 • The Digestive System (22 min)
 • The Urinary System (24 min)
 • The Skin (13 min)
 • The Reproductive System (19 min)
 •  X-ray Anatomy (7 min)

Course length

Total lecture time: about 4 hours and 15 minutes. Each chapter has a lecture of about 10-30 minutes and is richly illustrated. After each lecture, you consolidate your knowledge through a quiz. The time required for you to take the course is a total of about 8 hours. The course can be completed wherever you want, whenever you want and for any length of time. You decide the pace yourself.

Lecturer

Jan Degerfäldt, Lecturer Lund University, Nurse.
Maria Johansson, Cell Biologist, Lund University Hospital.

Course certificate

After completing the course you will receive a course certificate.

Do you represent a university?

The online course Anatomy and Physiology is excellent to use as an educational block for assistant nurses, nurses, occupational therapists, physiotherapists or biomedical analysts. We can give a significant discount to universities and larger groups. This will be a very cost-effective way of meeting the department's needs for basic lectures in anatomy and physiology. Through the associated quizzes, the students knowledge is tested which reduces the risk that the students will later fail the final exam.

Request an offer

12199

Gott chefskap i vården är en modern onlinekurs som hjälper dig att utveckla ditt chefskap genom en blandning av föreläsningar, fall, intervjuer, reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner. Du arbetar i din egen takt och har inga tider att passa förutom en digital kursträff på 1,5 timme per månad, där du får dela erfarenheter kring framgångar och motgångar och nätverka med andra vårdchefer över hela Sverige.

Se gärna detta webbinarium där kursledare Raymond Lenrick presenterar ämnet och delar av kursen.

Skräddarsydd för vården

Likt en idrottare som tränar regelbundet mår chefskapet bra av träning. Kursen Gott Chefskap i vården ger dig möjlighet till träning och utveckling av ditt chefskap genom att vi leder dig genom fem föreläsnings- och reflektionsteman:

 • Målsättning som verktyg
 • Självkännedom
 • Att lära känna och leda gruppen
 • Att verka i ett system
 • Framtid, lärande och strategi

Varje tema tar fasta på de generella och unika utmaningar det innebär att vara chef inom vård och omsorg. Vi arbetar med ett tema per månad. För att underlätta för dig som uppbokad vårdchef är alla föreläsningar och allt material on-demand.

Träna chefskap varje månad

Du behöver sätta av cirka 2 - 3 timmar varje månad för att ta del av föreläsningar, interagera med andra kursdeltagare, träna dig på chefsdilemman, göra reflektionsövningar, läsa kursledarens kommentarer och dela dina utmaningar. Detta gör du var och när du vill.

Digitalt möte en gång per månad

Varje månad får du som avslutning på temat under 1,5 timme möjlighet att diskutera aktuellt tema i en liten grupp under handledning av kursledaren Raymond Lenrick. Raymond är överläkare och har mångårig erfarenhet som verksamhetschef och chefsutbildare i vården.

Börja när du vill

Vi har löpande intag och du kan börja kursen när du vill.

Kurslängd

Kursen pågår under 5 månader med uppehåll juli. Du behöver sätta av cirka 2 - 3 timmar för on-demand materialet och 1,5 timme för den digitala kursträffen varje månad.

Kursledare

Kursledare Raymond Lenrick är efraren chefsutbildare, överläkare inom Gynekologi och Obstetrik och har många års erfarenhet som verksamhetschef.

Du får under kursen bland annat lyssna till: Madeleine Andersson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör. Anna-Carin Berglund, interrimschef, f.d. chef för intensivvårdsavdelning. Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget. Britt-Marie Ekdahl, bl.a. chef Arla. Anette Runsten, VD, tidigare chef AstraZenica. John Terlinder, VD, barnläkare. Kajsa Granberg, kommunikatör.

Målgrupp

Kursen är till för dig som är ny eller blivande chef inom vården och vill ha goda förutsättningar i ditt arbete.

Kursen är ett samarbete med Ledningsbolaget.

37895

Få tillgång till kursen Bild- och teckenstöd i tandvården för hela din mottagning med vår grupplicens för flera deltagare.  I licensen ingår:

 • Kursen “Bild- och teckenstöd i tandvården” för upp till 10 deltagare.
 • Tre kit med tecken- och bildmaterial. Plastat. Avspritningsbart.
 • Varje deltagare har “livslång” tillgång till kursen.
 • Pris 15 999 SEK + moms (ordinarie pris 22 240 SEK).

Du får direkt när du registrerat betalningen möjlighet att logga in i kursen. Du får ett mejl med en länk som du mejlar till de medarbetare som du vill ska gå kursen. Länken är giltig för 10 registreringar.

Här hittar du mer information om innehåll och föreläsare: Bild- och teckenstöd i tandvården

32243

Intresserad av en grupplicens?

Har du tänkt på hur mycket bilder du använder i din vardagskommunikation? Emojis, foton, filmer, Instagram, tvättsymboler, trafikskyltar, menyer och appar i telefonen. Överallt möts du av visuell kommunikation. Den här kursen kommer att ge dig verktyg att använda visuell kommunikation även i mötet med dina patienter.

Välkommen till utbildningen bild- och teckenstöd i tandvården, där vi vill guida dig i hur du kan använda bildstöd och förenklat teckenspråk (TAKK) i möten och kommunikation med just din patient. Syftet med utbildningen är att bidra till förbättrad kommunikation i olika tandvårdssituationer, med målet att patienten blir mer delaktig i sin egen vård.

https://vimeo.com/479304445/921fb44932

Kursinnehåll

Det finns såklart många olika former av kommunikationsstöd, och i den här utbildningen kommer du få lära dig mer om bildstöd och TAKK , det vill säga att använda tecken till ditt tal. Du kommer att få kunskap om hur du kan använda bildstöd som förberedelse inför ditt besök och i ett besök. Vi kommer också att gå igenom hur du kan förtydliga ditt tal med tecken, det som kallas TAKK. I slutet av utbildningen kommer vi också att gå igenom ett antal tecken som vi tror att du kan ha nytta av.

Kurslängd: Föreläsningar ca 45 min + träning/repetition av tecken. Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt.
Kursledare: Karolina Nilsson och Anna Drevsson. Karolina och Anna är legitimerade logopeder, och ägnar en stor del av sin yrkesvardag till att möjliggöra kommunikation för personer i olika kommunikativa svårigheter. Medverkar i kursen gör också Emma Drevsäter, specialisttandläkare.
Kursen är till för dig som är tandläkare, tandsköterska, tandhygienist eller vårdadministratör på tandläkarmottagning som vill lära dig mer om hur du kan använda bild- och teckenstöd i mötet med dina patienter.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Representerar du en grupp av medarbetare? Se vår grupplicens.

6823

På ett pedagogiskt och konkret sätt hjälper vi dig öka din kunskap och känna dig tryggare inom området hälsa hos utsatta barn. Välkommen till en kurs som hjälper dig att upptäcka barn i utsatta situationer och identifiera specifika hälsoproblem hos dem. På så sätt ger vi fler barn möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

Kurslängd: Cirka 5 h
Kursledare: Frida Tilstam, barnsjuksköterska på ett utredningshem för familjer. Du möter i kursen även socionom Anna Amilon och barnpsykolog Annika Holm.
Kvalitetsgranskad av Socionom/barnansvarig Lena Ahlin, BHV-sköterska Cecilia Isaksson och barnläkare John Terlinder.
Kursen är till för dig som BHV/BVC sköterska som vill ha en konkret och strukturerad utbildning i att upptäcka barn i utsatta situationer och identifiera specifika hälsoproblem.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Är ni flera på din enhet som vill gå kursen Hälsa hos utsatta barn? Be om en offert här.

Är du socionom och vill lära dig mer om hur du uppmärksammar om ett barn är i utsatt situation? Då har vi en kurs även för dig.

Hälsa hos utsatta barn - för dig som är socionom

Vad lär jag mig?

Efter kursen kommer du ha ökad kunskap om hur du uppmärksammar ett barn i utsatt livssituation. Du kommer känna dig tryggare i att göra en orosanmälan om små barn eftersom du vet vad som händer under och efter en orosanmälan. Framförallt kommer du känna en större trygghet i arbetet med utsatta barn och deras familjer och göra skillnad på riktigt!

Kommer jag åt materialet efter att jag har gått färdigt kursen?

Du kommer alltid åt kursmaterialet, obegränsat i tid. Du behåller ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt materialet och använda det som en uppslagsbok.

10357

Om kursen

Kursen ”Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer” (även kallad Pediatrikcirkeln för bakjourer) är till både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Därtill syftar kursen till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet. Eftersom kursen helt bygger på fall, som löses stegvis, passar den väldigt bra att gå även om man inte i närtid ska in i bakjoursledet, men ändå som specialist vill vill börja känna på ”tänket” som ytterst ansvarig bakjour.

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna bakjoursfall. Varje vecka kommer två fall presenteras. Ett av fallen kommer relatera till den veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är att på så sätt träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman.

Kurslängd: Cirka 160 timmar
Kursledare: John Terlinder, barnläkare, fd överläkare och studierektor
Kursen är för både för dig som är specialist i pediatrik, bakjour sedan flera år eller om du är specialist i pediatrik på väg att bli bakjour. Kursen har en LIPUS certifiering.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett kursintyg med LIPUS-certifiering.

Tidsupplägg

Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt. Varje vecka avhandlas nämligen ett självständigt ämne; det betyder att om du vill börja imorgon, så startar du med denna veckas ämne och fortsätter sedan ett år framåt och kommer då ha gått igenom samtliga ämnen i kursen. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt - det går t.ex utmärkt att göra den på halvfart. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna.

Runt om i landet har flera mindre studiecirklar bildats, där man går samman en grupp specialister och arbetar med fallen tillsammans.

Möt John Terlinder, redaktör och kursledare:

https://vimeo.com/312309297

Gästredaktörer

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.
Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.
Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.
Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.
Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet
Per Odelberg-Johnson. Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.
Johanna Lindqvist. Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer (frivilligt) för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara ”gästmoderator” i diskussionsforumet när ditt subspecialistområde avhandlas.

Se vårt lässchema här. 

Kurslitteratur

Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan,

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

Köp boken här

Nelson textbook of pediatrics

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar – här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

Kursen innehåller hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du även använda den breda samling av review artiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg). De flesta veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda.

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i PC för blivande bakjourer och bakjourer. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer. Två gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

Sagt om kursen

”Utmärkt entusiasmerande kursledning!”

”Mycket bra koncept har rekommenderat till kollegorna på kliniken”

” Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en välbehövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande.”

”Bra med flexibilitet, att arbeta när man har tid med den, fallbeskrivningar”

””Bra att få gå igenom hela barnmedicinska bredden och uppdatera sig. Bra med diskussion med kollegor. Artikelsamling som var mkt lärorik”

Kursbetyg ”Vad tycker du om kursen som helhet”: snitt 5,8 av 6 poäng

Tillbaka till kursutbud

4124

Häng med på ett roligt och utvecklande sätt att träna upp dina barnmedicinska färdigheter! Under ett år ägnar vi två timmar varje vecka åt inläsning, fall och diskussioner tillsammans med kollegor från hela landet. Vill du göra kursen i din egen takt går det utmärkt. Börja så snart du loggar in första gången. Kursen är LIPUS-certifierad och efter slutförd kurs får du ett intyg enligt SOSFS 2015/2008 om kurs i del av delmål C1-C13.

Om kursen

Kursen Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik har vi döpt till ”Pediatrikcirkeln för ST-pediatrik”. Den finns för dig som vill få ordning på inläsningen av teorin inom barn- och ungdomsmedicin. De flesta har nog gjort mer eller mindre ambitiösa försök att läsa regelbundet. Efter ett tag brukar livets andra måsten komma emellan och då är det lätt att skjuta upp arbetet till nästa vecka, nästnästa, eller till aldrig.

Pediatrikcirkeln kan hjälpa dig att faktiskt få till det kontinuerliga lärandet. Det gör vi genom att erbjuda en struktur för läsningen i form av en läsecirkel (frivillig). Varje vecka får du ett antal verklighetsnära patientfall att lösa.

Kurslängd: cirka 120 timmar.
Kursledare: Karin Lundberg, barnläkare och John Terlinder, barnläkare
Kursen är till för dig som vill få ordning på inläsningen av teorin inom barn- och ungdomsmedicin och är ST-läkare i pediatrik.
Kursintyg: Efter genomförd och godkänd kurs får du ett LIPUS-certifierat intyg enligt SOSFS 2015/2008.

Tidsupplägg

Arbetsinsats är 2-3h/vecka i 40 veckor under 1 år. Du kan börja följa cirkeln när som helst, året runt. Du hoppar helt enkelt in där kursen befinner sig just nu och följer med under ett år. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det - att följa cirkeln är frivilligt. Varje vecka får du ett mejl som en påminnelse om var cirkeln befinner sig. Vi har en ”lovvecka” per termin samt ett längre jul- och sommarlov.  Varje vecka läser man cirka 15 sidor. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 1-2h/vecka under våra 40 kursveckor. 

Se vårt kursprogram/lässchema här. 

Möt Karin Lundberg och John Terlinder:

https://vimeo.com/312309309

Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm. Du förutsätts som deltagare även vara aktiv i det moderatorledda diskussionforumet, vilket fördjupar dina kunskaper ytterligare.

Kurslitteratur

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatricsav Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utan för sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Köp boken hos Adlibris

Diskussionsgruppen

En viktig del i kursen är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln. Den modereras av Barnläkarna John Terlinder och Karin Lundberg. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

För Studierektorer

Pediatrikcirkeln kan med fördel användas vid de veckovisa ST-utbildningar som många kliniker runt om i landet har. Titta i kursprogrammet/lässchemat, så ser du vilka veckor dina deltagande ST-läkare läser vilket område. Kursen är LIPUS-certifierad och efter slutförd kurs får du ett intyg enligt SOSFS 2015/2008 om kurs i del av delmål C1-C11.

Kursintyg

Efter genomförd och godkänd kurs får du ett LIPUS-certifierat intyg enligt SOSFS 2015/2008.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200032)

Sagt om kursen

"Ett sånt bra initiativ!!"

"Jag tror väldigt starkt på detta upplägg."

"Lärorikt, kul, extra motivation till egen studietid."

"Får mig att ta ansvar för min regelbundna teoretiska utbildning."

"Enkelt, bra både för nya och för att repetera, roligt, lärorikt. "

"Jättebra kurs. Skulle vilja ha en fortsättning ....."

"Bra att få presenterat bra kunskapskällor tex Medscape, artiklar osv. Bra att få utförliga svar, med länkar. Bredden, bra patientfall"

"Jag är väldigt nöjd."

"Superbra idé och superbra kurs. Saknar nästan att ha piskan att läsa nu när kursen är över!"

" Bra kurs och välgjorda frågor, bra jobbat! "

"Så glad att jag hoppade på kursen! Har fått till regelbunden inläsning! (Samt haft bra argument till att få schemalagd inläsningstid eftersom jag i och med kursen kan bevisa att jag studerat!) "

Kursbetyg "Vad tycker du om kursen som helhet": snitt 5,4 av 6 poäng

Rabatt om du är BLU-medlem

Är du medlem i barnläkarföreningen för unga (BLU) , får du 2000:- i rabatt. Ange rabattkod "BLU" vid anmälan.

Tillbaka till kursutbud

10284

Vi vill erbjuda din barnklinik en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande genom en kliniklicens för följande onlinekurser som kan påbörjas när man vill och var man vill:

Barnmedicin för ST-läkare i pediatrik. (120h)

Barnmedicin för sjuksköterskor. (120h)

Barnmedicin för specialister, blivande bakjourer och bakjourer. Lös spännande bakjoursfall varje vecka. (160h)

Dessa tre utbildningar följer en gemensamt läsecirkel* och har en gemensam lärobok som grund. Det fiffiga med detta är att man som klinik därmed kan skicka in både bakjourer/specialister, ST-läkare och sjuksköterskor i samma läsecirkel med insats om ett par timmar per vecka, men att man arbetar med fall relaterade till sin yrkesgrupp. Låter man en hel klinik delta höjs nivån på morgondiskussionerna och man kan med fördel koppla utbildningseftermiddagar på kliniken till de senaste avsnitten i kursen. Allt för att verka för det livslånga lärandet på kliniken.

*kursmaterialet är helt on-demand men alla får möjlighet att följa en läsecirkeln där deltagarna får ett regelbundet påminnelsemejl om vilka kapitel som är aktuella.

I en kliniklicens får ni också tillgång till följande kurser:

Bemötande och bedömning av sjuka barn - En introduktionsutbildning för vårdpersonal. (cirka 6h)

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs (cirka 8h)

Barnhälsovård -BHV/BVC-kurs för läkare . (cirka 8h). Perfekt som grund innan ST-läkaren ska ut på BVC.

Vi erbjuder två typer av kliniklicens:

 1. mot en årsvis fast kostnad får din kliniks medarbetare fri tillgång till ovanstående kurser.
 2. till ett rabatterat pris får du ett antal kursplatser att disponera för t.ex. 10 ST-läkare, 8 specialister/bakjourer och 20 sjuksköterskor. Du får då som ansvarig en rabattkod som är giltig för ett visst antal anmälningar och där du själv styr vilka du vill dela ut kurserna till.

Varje medarbetare som har gjort en kurs får livslång tillgång till kursen och materialet.

Vill du veta mer? Ring John Terlinder, Barnläkare och kursansvarig, 073-6496 6302 eller mejla info@medster.se

För att be om en offert för din klinik – klicka här

37893

Har du tänkt på hur mycket bilder du använder i din vardagskommunikation? Emojis, foton, filmer, Instagram, tvättsymboler, trafikskyltar, menyer och appar i telefonen. Överallt möts du av visuell kommunikation. Den här kursen kommer att ge dig verktyg att använda visuell kommunikation även i mötet med dina patienter.

Välkommen till utbildningen Kommunikationsstöd i tandvården, där vi vill guida dig i hur du kan använda kommunikationsstöd i mötet med just din patient! Syftet med utbildningen är att bidra till förbättrad kommunikation i olika tandvårdssituationer, med målet att patienten blir mer delaktig i sin egen vård.

https://vimeo.com/479304445/921fb44932

Kursinnehåll

Det finns såklart många olika former av kommunikationsstöd, och i den här utbildningen kommer du få lära dig mer om bildstöd och TAKK , det vill säga att använda tecken till ditt tal. Du kommer att få kunskap om hur du kan använda bildstöd som förberedelse inför ditt besök och i ett besök. Vi kommer också att gå igenom hur du kan förtydliga ditt tal med tecken, det som kallas TAKK. I slutet av utbildningen kommer vi också att gå igenom ett antal tecken som vi tror att du kan ha nytta av.

Kurslängd: Föreläsningar ca 45 min + träning/repetition av tecken. Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt.
Kursledare: Karolina Nilsson och Anna Drevsson. Karolina och Anna är legitimerade logopeder, och ägnar en stor del av sin yrkesvardag till att möjliggöra kommunikation för personer i olika kommunikativa svårigheter. Medverkar i kursen gör också Emma Drevsäter, specialisttandläkare.
Kursen är till för dig som är tandläkare, tandsköterska, tandhygienist eller vårdadministratör på tandläkarmottagning som vill lära dig mer om hur du kan använda kommunikationsstöd i mötet med dina patienter.
Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

sv_SE